گزارش حسابرسی - کالج نوین

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی، نظر کتبی رسمی در مورد صورتهای مالی واحد تجاری است. حسابرس در پایان حسابرسی گزارش را به مدیریت منتقل می کند. جدا از نظر در مورد اظهارات، شامل اطلاعات واقعی نیز می شود.

این وسیله ای است برای انتقال نظرات حسابرس به مدیریت شرکت. از این رو گزارش ایجاد شده را به مشتری ارسال می کند. این گزارش اطلاعات مندرج در آن را با وضوح و اختصار توضیح می دهد.

آن یک محصول نهایی کار حسابرسی انجام شده توسط کارشناسان است.

با توجه به اینکه حقایق ذکر شده در این گزارش در جای دیگری موجود نیست. حسابرس پس از ارائه آن، طبق قوانین و مقررات مربوطه وظیفه وی پایان یافته است.

گزارش حسابرسی
گزارش حسابرسی – کالج نوین

انواع گزارش
چهار نوع عمده گزارش حسابرسی وجود دارد: انواع گزارش حسابرسی
گزارش غیرمجاز:
گزارش پاک یک اصطلاح جایگزین برای گزارش غیرمجاز است. این نشان می‌دهد که صورت‌های مالی شرکت دیدگاهی درست و منصفانه ارائه می‌دهد. این شامل هیچ گونه رزرو نیست.

گزارش واجد شرایط:
در اینجا، حسابرس گزارش تمیزی ارائه نمی دهد. بلکه نظر خود را در حق و انصاف با اندکی ملاحظات بیان می کند.

گزارش نامطلوب:
در این مورد، حسابرس گزارشی را بر اساس بررسی انجام شده تهیه می کند. وی با موارد تاکیدی مندرج در صورتهای مالی موافق نیست.

نظر سلب مسئولیت:
در اینجا، حسابرس قادر به اظهار نظر در مورد صورتهای مالی نیست. او تصویب هرگونه اظهارنظری را پس از حسابرسی رد می کند.

ضروریات یک گزارش ایده آل
ضروریات گزارش حسابرسی ایده آل سادگی: یک گزارش حسابرسی خوب باید ساده و واضح باشد تا قابل فهم باشد. باید عاری از هر گونه شرایط و حقایق مبهم باشد.
وضوح: وضوح در مورد تمیز بودن در گزارش حسابرسی است. باید شامل تمام اطلاعات مربوطه باشد. اطلاعات برای ارزیابی و ارزیابی عملکرد کسب و کار ضروری است.
مختصر: ایجاز به معنای مختصر بودن گزارش حسابرسی است. حسابرس باید از استفاده مکرر از حقایق و ارقام اجتناب کند. این باعث می شود که طول گزارش در کنترل بماند.
قاطعیت: گزارش حسابرسی باید دامنه کار انجام شده را نشان دهد. همراه با آن، نشان می دهد که آیا دفاتر حساب شرکت یک دید درست و منصفانه را نشان می دهد یا خیر.
عینیت: شواهد عینی باید مبنای آن باشد. او باید بر اساس اطلاعات و شواهد به دست آمده نظر خود را اعلام کند. اما باید فقط حاوی اطلاعات پولی باشد.
سازگاری: یک گزارش خوب باید در ارائه جزئیات حسابداری ثابت باشد. باید سازگاری در روش ارزیابی موجودی را در نظر گرفت. حسابرس باید تغییر ناپذیری روش استهلاک را نیز بررسی کند.
اصول پذیرفته شده: آمار و ارقام در گزارش باید مطابق با GAAP باشد. این حقایق و ارقام اغلب اساس آن را تشکیل می دهند.
اصول افشاگری: گزارش حسابرسی باید بی طرفانه باشد. باید حاوی تمام حقایق و حقیقت باشد.

این مقاله را مطالعه کنید  انتقال وجه الکترونیکی ملی (NEFT)

محتوای گزارش

عنوان: عنوان مناسب خواننده را در شناسایی گزارش تسهیل می کند. همچنین این گزارش را از سایر گزارش ها متمایز می کند.
آدرس: باید به درستی به آن پرداخته شود. به عنوان مثال، در حسابرسی قانونی، آن خطاب به سهامداران است. در حالی که در صورت ممیزی خاص به دولت خطاب می شود.
شناسایی صورتهای مالی: باید نام و آدرس شرکت را نمایش دهد.
ارجاع به استانداردها و شیوه های حسابرسی: انطباق قطعنامه ICAI را تضمین می کند. به علاوه، تضمین می کند که استانداردهای حسابداری و حسابرسی به درستی رعایت می شوند.
نظر در مورد صورتهای مالی: بیانگر نظر حسابرس در مورد وضعیت مالی شرکت است.
امضا: حسابرس باید گزارش حسابرسی را امضا کند. همچنین در صورتی که مؤسسه حسابرسی باشد، نماینده می تواند آن را از طرف مؤسسه امضا کند.
تاریخ: گزارش باید تاریخ ممیزی را نمایش دهد.
امضای گزارش حسابرسی
با استناد به بند 229 قانون شرکتها، 2013، حسابرس باید گزارش حسابرسی را امضا کند. اگر مؤسسه حسابرسی حسابرس باشد، هر شریکی که در هند مشغول به کار است، اختیار امضای آن را دارد.

طبق ماده 230، حسابرس باید آن را که ارائه شده در مقابل سهامداران را مطالعه کند. این قرائت در مجمع عمومی سالانه شرکت صورت می گیرد. علاوه بر این، هر یک از اعضای شرکت می تواند گزارش را بررسی کند، زیرا آن را برای اعضا باز نگه می دارد.

سخنی پایانی
حسابرس قانونی یک شرکت باید نظر حرفه ای خود را ارائه دهد. حسابرس نظر خود را در مورد دیدگاه درست و منصفانه که در صورتهای مالی منعکس شده است ارائه می دهد.

این مقاله را مطالعه کنید  پیش بینی فروش

نه تنها برای اعضای شرکت بلکه برای همه طرف های ذینفع ارزش قابل توجهی دارد. اینها کسانی هستند که با بنگاه اقتصادی سروکار دارند. اشخاص ذینفع شامل طلبکاران، سرمایه گذاران، کارمندان، دولت، بانک ها و غیره می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟