مزایای برنامه ریزی منابع انسانی

مزایای برنامه ریزی منابع انسانی

مزایای برنامه ریزی منابع انسانی این است که با پیش‌بینی تقاضا و عرضه نیروی انسانی در آینده نزدیک، سازمان را از جایگاه نیروی انسانی فعلی به جایگاه نیروی انسانی مورد نظر برساند.

چندین مزیت برنامه ریزی منابع انسانی وجود دارد که باعث شد دامنه آن در سازمان های مختلف تجاری گسترش یابد.

مزایای برنامه ریزی منابع انسانی
مزایای برنامه ریزی منابع انسانی – کالج نوین

مزایای برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی به پیش بینی نیازهای آتی نیروی انسانی کمک می کند و نه تنها این، بلکه به پیش بینی فرصت های خالی ایجاد شده در آینده نزدیک نیز کمک می کند.
مقرون به صرفه است، یعنی شرکت می تواند کمبود و مازاد نیروی انسانی را پیش بینی کند و می تواند عدم تعادل را کنترل کند، که ممکن است غیرقابل مدیریت یا گران شود.
برنامه ریزی بهتر برای توسعه کارکنان از طریق برنامه ریزی منابع انسانی می توان مهارت های کارکنان موجود را با دادن فرصت های آموزشی و توسعه به موقع به آنها ارتقا داد.
برنامه‌های آموزشی مؤثرتر می‌شوند، زیرا شکاف‌های نیروی انسانی ناشی از کمبود یا مازاد را می‌توان از طریق برنامه‌ریزی نیروی انسانی تعیین کرد و آموزش‌ها را بر این اساس ارائه کرد.
به تصمیم گیری استراتژیک مربوط به استخدام و آموزش نیروی انسانی، در صورت کمبود و اخراج، خاتمه یا جایگزینی نیروی انسانی در موارد مازاد کمک می کند.
از طریق برنامه ریزی منابع انسانی، بیکاری ناشی از جای خالی را می توان کاهش داد و بنابراین عملکرد کلی کسب و کار بی تاثیر باقی می ماند.
بنابراین، از طریق برنامه ریزی منابع انسانی، شرکت ها می توانند به طور موثری نیازهای نیروی انسانی (اعم از فعلی و آینده) را مدیریت کنند و همچنین به کاهش زمان صرف شده برای جستجوی نامزد احتمالی برای موقعیت خالی کمک می کند.

این مقاله را مطالعه کنید  چگونه یک طرح بازاریابی خیریه بنویسیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟