تحقیق علّی

تحقیق علّی

تحقیق علّی چیست؟ ، تحقیقات علّی می تواند به شما در ارزیابی ابتکارات بازاریابی، بهبود فرآیندهای داخلی و ایجاد طرح های تجاری مؤثرتر کمک کند. یادگیری اینکه چگونه یک موقعیت بر موقعیت دیگر تأثیر می گذارد می تواند به شما در تعیین بهترین استراتژی برای رفع نیازهای خود کمک کند.

از آنجایی که بسیاری از صنایع و رشته‌های دانشگاهی از تحقیقات علی استفاده می‌کنند، مهم است که درک اساسی از مفاهیم آن ایجاد کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که از کدام جنبه‌ها استفاده کنید.

در این مقاله، تحقیقات علی را تعریف می‌کنیم، مؤلفه‌های اصلی آن را مورد بحث قرار می‌دهیم، مزایای آن را فهرست می‌کنیم، نمونه‌هایی را شرح می‌دهیم و نکات کلیدی را درج می‌کنیم.

تحقیق علّی - کالج نوین
تحقیق علّی – کالج نوین

تحقیق علّی چیست؟

تحقیقات علّی، که گاهی به آن تحقیق تبیینی نیز گفته می‌شود، نوعی مطالعه است که بررسی می‌کند آیا دو موقعیت مختلف رابطه علت و معلولی دارند یا خیر. از آنجایی که بسیاری از عوامل جایگزین می توانند به علت و معلول کمک کنند، محققان آزمایش هایی را برای جمع آوری شواهد آماری از ارتباط بین موقعیت ها طراحی می کنند.

پس از آن، آن ها معمولاً داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا مشخص کنند که چرا رابطه ایجاد شده است، درباره نحوه کارکرد آن بیشتر بیاموزند و تعیین کنند که چگونه ممکن است در زمینه بزرگتر اعمال شود. آن ها همچنین می توانند شرایط موقعیت اول را تغییر دهند تا هر گونه تأثیر جدیدی بر وضعیت دوم مشاهده کنند.

در اینجا برخی از اصطلاحات کلیدی که مردم برای انجام تحقیقات علی استفاده می کنند آورده شده است:

. فرضیه: یک پیش‌بینی قابل آزمایش است که نتیجه‌ای را که فرد انتظار دارد در طول آزمایش‌ها یا موقعیت‌های خاص رخ دهد را توصیف می‌کند. در تحقیقات علی، این فرضیه از متغیرها استفاده می کند تا بفهمد آیا یک متغیر باعث تغییر در متغیر دیگر می شود یا خیر.

. طراحی آزمایشی: نوعی طراحی که محققین برای تعریف پارامترهای آزمایش استفاده می کنند. آن ها ممکن است گاهی از آن برای دسته‌بندی شرکت‌کنندگان در گروه‌های مختلف، در صورت امکان، استفاده کنند.

. متغیر مستقل: متغیری که ممکن است باعث تغییرات مستقیم در متغیر دیگری شود. به عنوان مثال، در آزمایشی در مورد اینکه آیا حضور در کلاس بر معدل تأثیر می گذارد یا خیر، متغیر مستقل شما حضور در کلاس خواهد بود.

. متغیر وابسته: متغیر قابل اندازه گیری است که ممکن است تغییر کند یا اثراتی از متغیر مستقل دریافت کند. به عنوان مثال، در آزمایشی در مورد اینکه آیا مصرف قهوه باعث افزایش بهره وری می شود، متغیر وابسته شما بهره وری خواهد بود.

. متغیر کنترل: مولفه هایی که در طول آزمایش بدون تغییر باقی می مانند تا محققان بهتر درک کنند که چه شرایطی رابطه علت و معلولی را ایجاد می کند.

. متغیر مداخله گر: متغیری که خارج از پارامترهای آزمایش وجود دارد و بر متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر می گذارد. محققان معمولاً قبل از شروع آزمایش، متغیرهای مخدوش کننده را شناسایی می کنند.

. علت و معلولی: رابطه علت و معلولی را توصیف می کند. وقتی محققان علت را پیدا می کنند، به این معنی است که آنها تمام فرآیندهای لازم را برای تعیین وجود آن انجام داده اند.

این مقاله را مطالعه کنید  چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ 15 روش

همبستگی: هر رابطه بین دو متغیر در یک آزمایش. محققان معمولاً قبل از تلاش برای اثبات رابطه علت و معلولی، همبستگی را برقرار می کنند.

تحقیق علّی - کالج نوین
تحقیق علّی – کالج نوین

مولفه های تحقیق علی چیست؟- تحقیق علّی چیست؟

تحقیق علّی چیست؟ برای شناسایی صحیح یک رابطه علت و معلولی، جمع آوری داده هایی برای ارزیابی درست بودن شرایط خاص مهم است. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تا یک فرضیه در مورد رابطه علت و معلولی ایجاد کنید و نتایج جامع تری تولید کنید. در اینجا مؤلفه های اصلی تحقیق علی آورده شده است:

جدول زمانی رویدادها

تحقیق علّی چیست؟ قبل از ایجاد یک فرضیه، جدول زمانی دو رویداد تجربی را برای تعیین متغیرهای مستقل و وابسته مرور کنید. به عنوان مثال، یک کسب و کار ممکن است افزایش فروش را در طول سه ماه مشاهده کند و تصمیم بگیرد که چه عواملی می تواند باعث این تغییر شده باشد تا ببیند آیا می تواند آن را بازتولید کند یا خیر.

تحقیق علّی چیست؟ پس از بررسی داده های فروش و برنامه بازاریابی، ممکن است متوجه شوند که یک هفته قبل از اولین روز افزایش قابل توجه فروش، یک فروش تبلیغاتی رخ داده است. تیم می تواند از این اطلاعات مبتنی بر زمان استفاده کند تا تشخیص دهد که آیا تبلیغ، متغیر مستقلی است که باعث تغییر در درآمد شده است، متغیر وابسته.

ارزیابی متغیرهای مداخله گر

تحقیق علّی چیست؟ شناسایی هر متغیری که می تواند منبع واقعی یک رابطه علت و معلولی باشد، مهم است تا بتوانید به نتایج دقیق تری برسید.

به عنوان مثال، یک برند لوازم اداری رابطه ای بین فروش یک برند خاص نوت بوک و فصل پاییز مشاهده می کند و در ابتدا به این نتیجه می رسد که افراد بیشتری در طول پاییز نوت بوک می خرند زیرا دانش آموزان آن ها را برای ترم پاییز خریداری می کنند.

با این حال، این برند در طول تابستان کمپین تبلیغاتی جدیدی را در شبکه های اجتماعی راه اندازی کرد. برای پرداختن به فرضیه اولیه خود، آن ها می توانند داده های جمعیتی را بررسی کنند تا مشخص کنند آیا دانش آموزان یا تبلیغات باعث افزایش فروش نوت بوک شده است یا خیر.

مشاهده تغییرات

تحقیق علّی چیست؟ برای آزمایش اعتبار یک رابطه علت و معلولی، می توانید آزمایش کنید که آیا متغیر مستقل تغییری در متغیر وابسته ایجاد می کند یا خیر. همچنین می‌توانید پارامترها را تنظیم کنید تا میزان تأثیر تغییر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اندازه‌گیری کنید.

به عنوان مثال، اگر یک شرکت بازاریابی به دنبال تأیید این موضوع باشد که استفاده از تبلیغات دیجیتال باعث افزایش تعامل مشتری می‌شود، می‌تواند تبلیغات چاپی را آزمایش کند تا ببیند آیا نتیجه مشابهی دارد یا خیر.

اگر آن ها کاهش یا تغییر وضعیت را مشاهده کنند، بهتر می توانند رابطه علت و معلولی بین تبلیغات دیجیتال و تعامل مشتری جدید را تأیید کنند.

فواید تحقیق علی

مزایای رایج استفاده از تحقیقات علی در محل کار شما عبارتند از:

. درک بیشتر تفاوت های ظریف یک سیستم: یادگیری نحوه عملکرد هر مرحله از یک فرآیند می تواند به شما در حل مشکلات و بهینه سازی استراتژی های خود کمک کند.

. توسعه یک فرآیند قابل اعتماد: می‌توانید یک فرآیند تکرارپذیر برای استفاده در زمینه‌های مختلف ایجاد کنید، زیرا بهتر می‌توانید درک کنید که کدام جنبه‌ها را تغییر دهید تا موفق شوید.

این مقاله را مطالعه کنید  انجام پایان نامه مدیریت دولتی

. به روز رسانی یک فرآیند موجود: برای ایجاد سیستم های موثر، می توانید از تحقیقات علی برای تعیین اینکه آیا یک فرآیند مفید است یا خیر، استفاده کنید.

. به دست آوردن نتایج عینی تر: محققان اغلب از تکنیک های نمونه گیری تصادفی برای انتخاب افراد یا شرکت کنندگان برای آزمایش استفاده می کنند و احتمال تأثیرات خارجی را کاهش می دهند.

نمونه های تحقیق علّی

تحقیق علّی چیست از آنجایی که صنایع و زمینه های مختلف ممکن است تحقیقات علی را انجام دهند، می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند. در اینجا چند نمونه از کاربردهای مختلف تحقیقات علی آورده شده است:

تحقیق علّی
تحقیق علّی – کالج نوین

تحقیق در مورد تبلیغات

تحقیق علّی چیست شرکت ها می توانند از تحقیقات علی برای اجرای و مطالعه کمپین های تبلیغاتی استفاده کنند. به عنوان مثال، شش ماه پس از انتشار یک آگهی تجاری جدید در یک منطقه، آنها شاهد افزایش 5 درصدی درآمد فروش هستند.

برای ارزیابی اینکه آیا تبلیغات باعث افزایش شده است یا خیر، آن‌ها همان آگهی را در مناطقی که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند منتشر می‌کنند تا بتوانند داده‌های فروش بین مناطق را برای یک دوره شش ماهه دیگر مقایسه کنند.

وقتی فروش دوباره در این مناطق افزایش یافت، می‌توان نتیجه گرفت که تجارت و فروش رابطه علت و معلولی ارزشمندی دارند.

تحقیق وفاداری مشتری

تحقیق علّی چیست شرکت ها می توانند از تحقیقات علی برای تعیین بهترین استراتژی ها برای حفظ مشتریان استفاده کنند. آن ها بر تعاملات بین همکاران و مشتریان نظارت می کنند تا الگوهای علت و معلولی را شناسایی کنند، مانند تکنیک نمایش محصول که منجر به افزایش یا کاهش فروش از همان مشتریان می شود.

به عنوان مثال، یک شرکت یک استراتژی بازاریابی یک به یک جدید را برای گروه کوچکی از مشتریان اجرا می کند و افزایش قابل اندازه گیری در اشتراک های ماهانه را مشاهده می کند. پس از دریافت نتایج یکسان از چندین گروه، به این نتیجه می رسند که استراتژی بازاریابی یک به یک رابطه علّی مورد نظر آن ها را دارد.

تحقیق برنامه ریزی شهری

تحقیق علّی چیست شوراهای شهر و سایر قانونگذاران محلی اغلب از تحقیقات علّی استفاده می کنند تا بدانند چگونه ابتکارات سیاستی آن ها بر جوامع خود تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، شش ماه پس از اینکه شورا ساعات کار پارک های محلی را افزایش داد، آن ها شاهد افزایش 70 درصدی گزارش های صاحبان خانه های اطراف در مورد سروصدا در پارک ها در طول عصر هستند.

پس از حذف این احتمال که یک باشگاه دو و میدانی محلی از پارک در شب برای تمرین و انجام تحقیقات نظرسنجی در جامعه استفاده می کند، به این نتیجه می رسند که تغییر ساعت باعث افزایش گزارش ها شده است. این باعث می شود که آن ها دوباره به موضوع رسیدگی کنند.

تحقیق بهره وری کارکنان

کسب و کار می‌توانند از تحقیقات علی برای اندازه‌گیری نحوه یادگیری کارکنان پروتکل و سایر مهارت‌ها در طول جلسات آموزشی استفاده کنند. به عنوان مثال، یک شرکت فناوری یک جلسه آموزشی برای همه کارکنان برگزار می کند تا یک نرم افزار زمان بندی جدید را یاد بگیرند.

ده ماه بعد، مدیریت بالا شاهد افزایش گزارش‌های مربوط به خطاهای برنامه‌ریزی، از جمله تداخل زمان جلسات و رزرو اتاق‌های دوتایی است. پس از بررسی اینکه آیا نرم افزار باعث ایجاد خطا می شود یا خیر، شرکت دومین جلسه آموزشی را با استفاده از دستورالعمل های به روز برگزار می کند و کاهش آماری گزارش ها را مشاهده می کند.

این مقاله را مطالعه کنید  انجام مقاله مدیریت بازرگانی

تحقیقات صنایع غذایی

تحقیق علّی چیست رستوران‌ها و سایر شرکت‌های مبتنی بر مواد غذایی می‌توانند از تحقیقات علّی برای درک اینکه آیا مشتریان بیشتر از سایرین از آیتم‌های منو لذت می‌برند یا خیر، استفاده کنند.

به عنوان مثال، یک شرکت آب نبات بازخوردی از مشتریان دریافت می کند که یک محصول جدید شکلات تلخ حاوی قطعات پلاستیکی است. از آنجایی که آن ها اخیراً تامین کننده خود را تغییر داده اند، تصمیم می گیرند شکلات را از قفسه ها خارج کرده و آن را با محصولاتی از تامین کننده قبلی خود جایگزین کنند.

وقتی بازخورد یکسانی را دریافت می‌کنند، پروتکل‌های تولید خود را ارزیابی می‌کنند و متوجه می‌شوند که نقص در دستگاه بسته‌بندی باعث این مشکل شده است.

تحقیق آموزش و پرورش

تحقیق علّی چیست متخصصان یادگیری، دانش پژوهان و معلمان از تحقیقات علّی استفاده می کنند تا در مورد چگونگی تأثیر سیاست بر دانش آموزان و شناسایی روندهای احتمالی در رفتارهای دانش آموزان بیشتر بیاموزند.

به عنوان مثال، یک مدیریت دانشگاه متوجه می‌شود که تعداد بیشتری از دانشجویان علوم در سال سوم با نرخ ۷ درصد بیشتر از هر سال دیگر از برنامه خود کنار می‌روند.

آن ها با یک گروه تصادفی از دانشجویان علوم مصاحبه می کنند و عوامل زیادی را کشف می کنند که می تواند این شرایط را ایجاد کند، از جمله اجزای خارج از محدوده دانشگاه. از طریق تجزیه و تحلیل آماری عمیق، محققان سه عامل اصلی را کشف می کنند و دولت کمیته ای را برای رسیدگی به آن ها در آینده ایجاد می کند.

تحقیق در مورد صنعت سرگرمی

تحقیق علّی چیست استراتژیست های محتوای تلویزیون و فیلم می توانند از تحقیقات علّی برای شناسایی انواع تکنیک های رسانه ای و موضوعات داستانی که بیشتر مورد توجه بینندگان است استفاده کنند.

به عنوان مثال، یک شبکه تلویزیونی روند بینندگان برنامه ای را که به تازگی فصل ششم خود را پخش کرده است، تحلیل می کند. با استفاده از نظرسنجی‌های بازخورد، آن ها یاد می‌گیرند که بسیاری از بینندگان صحنه‌های طولانی‌تر با تعامل بیشتر شخصیت‌ها را ترجیح می‌دهند و از نویسندگان می‌خواهند که آن ها را در سه قسمت بعدی بگنجانند.

در آخرین تاریخ پخش، این شبکه شاهد افزایش 8 درصدی بینندگان است. استراتژیست ها تصمیم می گیرند این فرضیه را بیشتر مطالعه کنند که صحنه های طولانی تر باعث افزایش قابل اندازه گیری درگیر شدن بیننده می شود.

نکاتی برای اجرای تحقیقات علی

تحقیق علّی چیست؟ ، این نکات را برای انجام موفقیت آمیز تحقیقات تصادفی مرور کنید:

. پارامترهای مطالعه خود را بدانید. هر روش طراحی را که تفسیر داده‌های شما را تغییر می‌دهد، از جمله نحوه جمع‌آوری داده‌ها و هر موقعیتی که یافته‌های شما در عمل بیش از سایرین اعمال می‌شود، شناسایی کنید.

. روش نمونه گیری تصادفی را انتخاب کنید. هنگامی که شرکت کنندگان یا موضوعاتی دارید، مهم است که تکنیکی را انتخاب کنید که بهترین کار را برای شما داشته باشد. شما می توانید یک لیست تصادفی را با استفاده از یک پایگاه داده ایجاد کنید، نمونه های تصادفی را از گروه های جدا شده انتخاب کنید یا فرآیند سیستماتیک خود را بسازید.

. همه همبستگی های بالقوه را شناسایی کنید. همبستگی های مختلف بین متغیرهای مستقل و وابسته خود را تجزیه و تحلیل کنید تا تفاسیر و نتیجه گیری های دقیق تری ایجاد کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 2 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟