روش جمع آوری داده ها - کالج نوین

روش جمع آوری داده ها

روش جمع آوری داده ها گزینه های مختلفی از نظر نحوه جمع آوری داده ها برای مطالعه شما وجود دارد. با این حال، این گزینه ها را می توان به انواع زیر گروه بندی کرد:

مصاحبه ها (که می تواند بدون ساختار، نیمه ساختاریافته یا ساخت یافته باشد)

روش جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها – کالج نوین

گروه های متمرکز و مصاحبه های گروهی
نظرسنجی (نظرسنجی آنلاین یا فیزیکی)
مشاهدات
اسناد و مدارک
مطالعات موردی
انتخاب روش جمع‌آوری داده‌ها به اهداف و مقاصد کلی تحقیق و همچنین محدودیت‌های عملی و منابع بستگی دارد. برای مثال، اگر تحقیق شما ماهیت اکتشافی دارد، روش‌های کیفی مانند مصاحبه و گروه‌های متمرکز احتمالاً مناسب هستند.

برعکس، اگر هدف تحقیق شما اندازه‌گیری متغیرهای خاص یا آزمایش فرضیه‌ها باشد، نظرسنجی‌های مقیاس بزرگ که حجم زیادی از داده‌های عددی را تولید می‌کنند احتمالاً مناسب‌تر خواهند بود.

روش جمع آوری داده ها - کالج نوین
روش جمع آوری داده ها – کالج نوین

روش های اصلی تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟

روش های تجزیه و تحلیل داده ها را می توان بر اساس کیفی یا کمی بودن تحقیق گروه بندی کرد.

روش های رایج تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی عبارتند از:

تحلیل محتوای کیفی
تحلیل موضوعی

تحلیل گفتمان
تحلیل روایی

نظریه پایه
IPA
تجزیه و تحلیل داده های کیفی همه با کدگذاری داده ها آغاز می شود و پس از آن یک (یا چند) تکنیک تجزیه و تحلیل اعمال می شود.

روش های رایج تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات کمی عبارتند از:

آمار توصیفی (به عنوان مثال، میانگین ها، میانه ها، حالت ها)

آمار استنباطی (به عنوان مثال همبستگی، رگرسیون، مدل سازی معادلات ساختاری)
باز هم، انتخاب روش جمع‌آوری داده‌ها برای استفاده به اهداف و اهداف کلی تحقیق، و همچنین محدودیت‌های عملی و منابع بستگی دارد.

این مقاله را مطالعه کنید  20 نوع طرح تحقیق

چگونه روش تحقیق را انتخاب کنم؟

همانطور که احتمالاً تاکنون متوجه شده اید، اهداف و اهداف تحقیق شما تأثیر عمده ای بر روش شناسی تحقیق دارد. بنابراین، نقطه شروع برای توسعه روش تحقیق شما این است که قبل از تصمیم گیری روش شناسی، یک قدم به عقب بردارید و به تصویر بزرگ تحقیق خود نگاه کنید.

روش جمع آوری داده ها - کالج نوین
روش جمع آوری داده ها – کالج نوین

اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که آیا تحقیق شما ماهیت اکتشافی دارد یا تاییدی.

اگر اهداف و مقاصد تحقیق شما عمدتاً ماهیت اکتشافی دارند، احتمالاً تحقیق شما کیفی خواهد بود و بنابراین می‌توانید روش‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی (مانند مصاحبه) و روش‌های تحلیل (مانند تحلیل محتوای کیفی) را در نظر بگیرید.

برعکس، اگر اهداف و هدف تحقیق شما به دنبال اندازه‌گیری یا آزمایش چیزی است (یعنی تأییدی است)، پس احتمالاً ماهیت تحقیق شما کمی خواهد بود و ممکن است روش‌های جمع‌آوری داده‌های کمی (مثلاً نظرسنجی) و تجزیه و تحلیل (مثلاً) را در نظر بگیرید. تحلیل آماری).

طراحی تحقیق و کار با روش شما موضوع بزرگی است که در پست های دیگر به آن خواهیم پرداخت. با این حال، در حال حاضر، نکته کلیدی این است که همیشه باید با اهداف و اهداف تحقیق خود شروع کنید.

هر تصمیم روش شناسی از آن ناشی می شود. روش جمع آوری داده ها در فصل چهار پایان نامه بسیار مهم است و دانشجویان ارشد و دکتری باید بدانند در انجام پایان نامه و انجام مقاله از آن چطور استفاده کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 15 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟