استدلال قیاسی - کالج نوین

استدلال قیاسی

استدلال قیاسی یک رویکرد منطقی است که در آن از ایده های کلی به نتیجه گیری های خاص پیشرفت می کنید. اغلب با استدلال استقرایی در تضاد است، جایی که شما با مشاهدات خاص شروع می‌کنید و نتیجه‌گیری کلی می‌کنید.

به استدلال قیاسی، منطق قیاسی یا استدلال از بالا به پایین نیز گفته می شود.

توجه: استدلال قیاسی اغلب با استدلال استقرایی اشتباه گرفته می شود. با این حال، در استدلال استقرایی، با رفتن از امر خاص به عام، نتیجه می گیرید.

استدلال قیاسی
استدلال قیاسی – کالج نوین

استدلال قیاسی چیست؟

در استدلال قیاسی، شما اغلب برای یک ایده خاص استدلال می کنید. شما با استفاده از مقدمات مختلف استنباط می کنید یا به نتیجه می رسید.

مقدمه یک ایده، واقعیت یا قاعده پذیرفته شده عمومی است و بیانیه ای است که اساس یک نظریه یا ایده کلی را ایجاد می کند. نتیجه‌گیری‌ها اظهاراتی هستند که توسط مقدمات پشتیبانی می‌شوند.

استدلال های منطق قیاسی

در یک استدلال منطق قیاسی ساده، شما اغلب با یک مقدمه شروع می‌کنید و مقدمه دیگری را اضافه می‌کنید. سپس بر اساس این دو فرض نتیجه گیری می کنید. به این قالب «مقدمه-فرض-نتیجه» می گویند.

اعتبار و سلامت

روایی و درستی دو معیار برای ارزیابی استدلال های استدلال قیاسی هستند.

اعتبار

در این زمینه، اعتبار در مورد نحوه ارتباط مقدمات با یکدیگر و نتیجه گیری است. این مفهومی متفاوت از اعتبار تحقیق است.

یک استدلال در صورتی معتبر است که مقدمات به طور منطقی از نتیجه گیری حمایت کرده و با آن ارتباط داشته باشند. اما برای اینکه یک استدلال معتبر باشد، لازم نیست مقدمات درست باشد.

مثال‌ها: استدلال‌های قیاسی معتبر (اما نادرست).
مثال 1
اگر رنگین کمان وجود داشته باشد، پروازها لغو می شوند.
اکنون رنگین کمان وجود دارد.
بنابراین پروازها لغو می شوند.
مثال 2

همه فلفل های چیلی تند هستند.
گوجه فرنگی یک فلفل چیلی است.
بنابراین، گوجه فرنگی تند است.
هر دوی این استدلال ها معتبر است. با وجود اینکه مقدمات کاملاً ساخته شده‌اند، به گونه‌ای با یکدیگر مرتبط هستند که می‌توانید به‌طور موجهی نتیجه‌گیری کنید.

در یک استدلال نامعتبر، مقدمات شما می‌تواند درست باشد، اما نتیجه‌گیری واقعی را تضمین نمی‌کند. نتیجه گیری شما ممکن است سهوا درست باشد، اما استدلال شما همچنان می تواند نامعتبر باشد زیرا نتیجه گیری شما منطقاً از رابطه بین عبارات ناشی نمی شود.

مثال‌ها: آرگومان‌های قیاسی نامعتبر
مثال 1
همه پلنگ ها لکه دارند.
مارمولک حیوان خانگی من لک دارد.
بنابراین، مارمولک حیوان خانگی من یک پلنگ است.
مثال 2

همه روسای جمهور آمریکا در کاخ سفید زندگی می کنند.
باراک اوباما در کاخ سفید زندگی می کرد.
بنابراین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود.

هر دوی اینها نامعتبر هستند زیرا حقیقت مقدمات لزوماً شما را به یک نتیجه واقعی نمی رساند. در مثال دوم نتیجه‌گیری درستی خواهید داشت، اما هر دو آرگومان یک قالب نامعتبر دارند.

سلامتی

استدلال تنها در صورتی صحیح است که معتبر باشد و مقدمات آن درست باشد. همه آرگومان های نامعتبر معتبر نیستند.

اگر با مقدمات واقعی و یک استدلال معتبر شروع کنید، مطمئناً به یک نتیجه واقعی خواهید رسید.

مثال: استدلال قیاسی سالم
مثال 1
پروازها در صورت وجود شرایط آب و هوایی شدید لغو می شوند.
در حال حاضر شرایط آب و هوایی شدید وجود دارد.
بنابراین پروازها لغو می شوند.
مثال 2

همه میوه ها از گل رشد می کنند و حاوی دانه هستند.
گوجه فرنگی از گل رشد می کند و حاوی دانه است.
بنابراین گوجه فرنگی میوه است.

استدلال قیاسی - کالج نوین
استدلال قیاسی – کالج نوین

استدلال قیاسی در تحقیق

استدلال قیاسی معمولاً در تحقیقات علمی استفاده می شود و به ویژه با تحقیقات کمی مرتبط است.

در تحقیقات، ممکن است با چیزی به نام روش فرضی-قیاسی برخورد کرده باشید. این روش علمی آزمایش فرضیه‌ها برای بررسی اینکه آیا پیش‌بینی‌های شما با داده‌های دنیای واقعی اثبات می‌شوند یا خیر است.

این روش برای تحقیقات آکادمیک و همچنین غیر دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال: مسئله تحقیق قیاسی

شما به عنوان محقق سازمانی در یک سازمان بزرگ بیمه کار می کنید. در حال حاضر، سازمان با سطوح فزاینده فرسودگی کارمندان سروکار دارد و شما وظیفه دارید راه حلی برای این مشکل بیابید.
در اینجا مراحل کلی برای تحقیق قیاسی آمده است:

یک مسئله تحقیق را انتخاب کنید و یک بیان مسئله ایجاد کنید.
فرضیه های ابطال پذیر ایجاد کنید.
داده های خود را با اقدامات مناسب جمع آوری کنید.

داده های خود را تجزیه و تحلیل و آزمایش کنید.
تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر خود را رد کنید یا خیر.
نکته مهم این است که فرضیه های شما باید قابل ابطال باشند. اگر اینطور نباشند، نمی توانید تعیین کنید که آیا نتایج شما از آنها پشتیبانی می کند یا خیر.

استدلال قیاسی - کالج نوین
استدلال قیاسی – کالج نوین

مثال: رویکرد تحقیق قیاسی

شما پیش‌بینی می‌کنید که رفتن از هفته کاری پنج روزه به هفته کاری چهار روزه (بدون کاهش دستمزد) به کاهش یا جلوگیری از فرسودگی شغلی با بهبود رفاه کارکنان کمک می‌کند.
شما فرضیه اصلی خود را فرموله می کنید: تغییر به یک هفته کاری چهار روزه باعث بهبود رفاه کارکنان می شود. فرضیه صفر شما بیان می کند که هیچ تفاوتی در رفاه کارکنان قبل و بعد از تغییر وجود نخواهد داشت.

شما از طریق نظرسنجی های کمی به صورت ماهانه قبل و بعد از تغییر، داده های مربوط به رفاه کارکنان را جمع آوری می کنید. هنگام تجزیه و تحلیل داده ها، پس از تغییر در هفته کاری، به افزایش 25 درصدی در رفاه کارکنان توجه می کنید.

با استفاده از یک آزمون آماری، متوجه می شوید که نتایج شما اهمیت آماری را نشان می دهد. شما فرضیه صفر خود را رد می کنید و نتیجه می گیرید که نتایج شما فرضیه اصلی شما را تایید می کند.

استدلال قیاسی در مقابل استدلال استقرایی

استدلال قیاسی یک رویکرد از بالا به پایین است، در حالی که استدلال استقرایی یک رویکرد از پایین به بالا است.

در استدلال قیاسی، شما با ایده های کلی شروع می کنید و از طریق استنتاج به سمت نتیجه گیری های خاص می روید. بر اساس نظریه ها، شما یک فرضیه را تشکیل می دهید. با استفاده از مشاهدات تجربی، شما آن فرضیه را با استفاده از آمار استنباطی آزمایش می کنید و نتیجه می گیرید.

به استدلال استقرایی، رویکرد فرضیه زایی نیز گفته می شود، زیرا شما با مشاهدات خاص شروع می کنید و به سمت یک نظریه می پردازید. این یک روش اکتشافی است که اغلب قبل از تحقیق قیاسی استفاده می شود.

در عمل، اکثر پروژه های تحقیقاتی شامل هر دو روش استقرایی و قیاسی هستند.

این مقاله را مطالعه کنید  نحوه نوشتن یک مقاله ویژه، 5 نکته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 5 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟