سازمان - کالج نوین

سازمان

سازمان به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که در تعقیب اهداف تعریف شده مشارکت دارند. می توان آن را به عنوان یک سیستم اجتماعی فهمید که همه روابط رسمی انسانی را در بر می گیرد. سازمان شامل تقسیم کار بین کارکنان و همسویی وظایف در جهت هدف نهایی شرکت است.

همچنین می توان از آن به عنوان دومین عملکرد مهم مدیریتی یاد کرد که کار کارکنان را هماهنگ می کند، منابع را تامین می کند و این دو را در راستای اهداف شرکت ترکیب می کند.

سازمان
سازمان – کالج نوین

فرآیند سازماندهی

مرحله 1: تعیین و طبقه بندی فعالیت های شرکت.
مرحله 2: گروه بندی فعالیت ها در بخش های قابل اجرا.
مرحله 3: واگذاری اختیارات و مسئولیت به مدیران اجرایی ادارات برای انجام وظایف محوله.
مرحله 4: توسعه روابط بین مافوق و زیردست، در داخل واحد یا بخش.
مرحله 5: چارچوب بندی سیاست ها برای هماهنگی مناسب بین مافوق و زیردست و ایجاد خطوط نظارتی خاص.
فرآیندی هدف‌مدار است که با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی بین فعالیت‌ها، دستیابی به آنها را هدف قرار می‌دهد. متکی بر اصل تقسیم کار و برقراری رابطه اقتدار-مسئولیت بین اعضای آن است.

انواع ساختار سازمانی

ساختار  رسمی: ساختار سازمانی مشاغل و سمت ها با فعالیت ها و روابط مشخص، به ساختار آن رسمی معروف است. برای دستیابی به اهداف شرکت توسط مدیریت ایجاد می شود.
سازمان‌دهی خط: قدیمی‌ترین و ساده‌ترین الگوی سازمان است که در آن سرپرست نظارت مستقیم بر زیردستان دارد. جریان اختیارات از بالاترین سطح اجرایی به سمت فردی در پایین ترین سطح رده  است.

این مقاله را مطالعه کنید  انواع آموزش

کارکردی: همانطور که از نام آن پیداست، ساختار  کارکردی، ساختاری است که در آن وظایف کامل مدیریت و هدایت کارکنان بر حسب وظایف یا نوع کار درگیر گروه بندی می شود.

 خط و کارکنان: این نوع ساختار  نسبت به خط سنتی بهبود یافته است. در  خط و ستاد، فعالیتهای اولیه و حمایتی با تعیین سرپرست و متخصص مرتبط با مرجع خط، مربوط به خط نظارت است.

مدیریت پروژه: سازمان پروژه مانند ساختار سازمانی که در بالا توضیح داده شد، مستقل نیست. درعوض، این مجموعه ای است که  به منظور تحقق اهداف پروژه یا شرکت انجام می شود. توسط مدیر پروژه، که مسئول اهداف پروژه است، رهبری می شود.
ماتریسی: سازمان ماتریسی ساختار نوظهور سازمان است که ترکیبی از  کارکردی و پروژه است. در چنین سازمانی، بخش های عملکردی مانند تولید، حسابداری، بازاریابی، منابع انسانی و غیره یک زنجیره فرماندهی عمودی را تشکیل می دهند، در حالی که بخش پروژه خط افقی اختیارات را تشکیل می دهد.
ساختار غیررسمی: رابطه بین کارکنان که به جای رویه ها بر نگرش ها، تعصبات و علایق شخصی تکیه دارد. این سیستم ارتباط فردی و اجتماعی است که سازمان رسمی نیازی به ایجاد آن ندارد.
ساختار سازمانی یک ایده اساسی است که به رابطه اختیارات فعالیت در شرکت بستگی دارد. به گونه ای طراحی شده است که اهداف تجاری را تحقق بخشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + پانزده =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟