روش کیفی در پایان نامه - کالج نوین

روش کیفی در پایان نامه

روش کیفی در پایان نامه ، روش کیفی طیف وسیعی ازپژوهش ها را تشکیل می دهند که از نظر پارادایم نوع پرسش های پژوهش و هم از نظر نحوه گردآوری داده و عمق پژوهش، با پژوهش های کمی تفاوت دارند.

روش کیفی در پایان نامه این نوع پژوهش قصد تعمیم پژوهش نداشته و درصدد از جرایی وقوع پدیده ها است. با وجود این که شیوه انجام این نوع پژوهش از ساخت انجام پژوهش های کیفی برخوردار نیست، ولی در سال های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در کشورمان نیز از اقبال خوبی برخوردار شده است.

روش کیفی در پایان نامه بدون وجود دقت علمی، پژوهش کمی یا کیفی، فاقد ارزش بوده و مطلوبیت خود را از دست خواهد داد. روایی و پایایی، معمولا در تمامی مطالعات کمی و کیفی مورد توجه قرار می گیرند و کاربرد آن، در همه شیوه های تحقیق، یکی از دغدغه های پژوهشگران است که مورد توجه بسیاری از آن ها قرار گرفته است.

روش کیفی در پایان نامه
روش کیفی در پایان نامه – کالج نوین

روش کیفی در پایان نامه در حال حاضر، چالش ها، نسبت به دقت علمی در مطالعات کیفی، با گسترش و ترویج نرم افزارهای آماری و توسعه سیستم های محاسباتی در مطالعات کمی، همزمان شده و مطالعات کیفی نیز از جهت روایی و پایایی مورد نقد قرار گرفته اند تا این تحقیقات، رویکردی مناسب در علم به شمار آیند.

چراکه دقت در مطالعات کیفی مهمترین مساله برای مخاطبین به شمار می آید و از طرف دیگر، نیاز به پرسش مداوم در مورد ساختار رویکردها و عملکرد مطالعات کیفی نیز احساس می گردد.

روش کیفی در پایان نامه تمامی تحقیقاتی که در قالب پایان نامه، مقاله، پروژه و هر نوع پژوهش علمی انجام می شوند در بخش روش تحقیق یکی از متودهای روش تحقیق کمی یا کیفی را به کار می برند.

روش تحقیق کیفی بر روی رفتار انسان تمرکز داشته و سعی دارد نظرات وایده های مخاطبان و یا افراد جامعه را به همان صورت اصلی گردآوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

روش کیفی در پایان نامه در مقابل روش تحقیق کمی به دنبال این است که بتواند ایده ها و نظرات افراد شرکت کننده در تحقیق را با استفاده از استراتژی های مختلف به صورت عددی درآورده و سپس اقدام به تحلیل آن کند.

در مطالب گذشته به صورت خلاصه در مورد روش تحقیق کمی صحبت شد و در این مطلب قصد داریم روش تحقیق کیفی را برای شما توضیح دهیم. به طور کلی 6 روش اصلی برای پیاده سازی یک روش تحقیق کیفی وجود دارد که عبارتند از:

روش کیفی در پایان نامه - کالج نوین
روش کیفی در پایان نامه – کالج نوین

1. روش تحقیق پدیدار شناسی (Phenomenological Method): در این نوع از روش تحقیق کیفی مخاطبان و مشارکت کنندگان در تحقیق تجربه و نظر خودشان در مورد یک اتفاق یا پدیده را ارائه می کنند.

از استراتژی های مختلفی مانند مصاحبه، مشاهده و پژوهش میدانی برای گردآوری داده های مربوط به روش تحقیق پدیدار شناسی استفاده می شود.

تمامی افرادی که در روش تحقیق پدیدار شناسی (Phenomenological Method) مشارکت می کنند ممکن است تجربه و نظرات خودشان را پس از تعامل با پدیده مورد نظر یا در حین تعامل با آن ارائه نمایند. این روش تحقیق به صورت گسترده ای در تحقیقات مربوط با بازار، فروش و بازاریابی کاربرد دارد.

2. روش تحقیق قوم نگاری (Ethnographic Model): تحقیق قوم نگاری یکی از پرکاربردترین انواع تحقیق کیفی در پژوهش های دانشگاهی است. در این روش تحقیق سعی می شود یک موضوع در بطن یک فرهنگ مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

در روش تحقیق قوم نگاری همانند تحلیل هایی که در مباحث انسان شناسی انجام می شود، نویسنده به دنبال این است که بتواند یک موضوع را از دیدگاه فرهنگی و انگیزه های اجتماعی بر گرفته از آن تفسیر نماید.

در مباحث بازاریابی و فروش یکی از بهترین روش ها برای درک بهتر مشتریان و پیشبینی رفتار خرید آن ها استفاده از روش تحقیق قوم نگاری یا Ethnographic Model است.

بیشتر شرکت های بین المللی و زنجیره ای که شعبه های مختلفی در نقاط مختلف جهان دارند از پژوهش های قوم نگاری برای درک بهتر مشتریان، رفتار خرید آنها و تمایزات فرهنگی آنان استفاده می کنند.

3. گراندد تئوری (Grounded Theory Method): در روش تحقیق گراندد تئوری نویسنده به دنبال این است که چگونگی پیدایش و پیشرفت یک پدیده یا اتفاق را توضیح داده و تحلیل کند.

در روش تحقیق گراندد تئوری نویسنده باید طیف وسیعی از داده ها، اطلاعات و مقالات را مورد بررسی قرار دهد و تئوری های مرتبط با یک موضوع را در یک بازه زمانی مشخص از ابتدا تا انتها بررسی کند. از این طریق می تواند به درستی روند پیدایش و توسعه یک پدیده را در تحقیقات علمی مشخص نماید.

برای مثال زمانی که شرکت ها قصد دارند بفهمند که چرا مشتریان از خدمات یا محصولات شرکتشان استفاده می کنند از روش تحقیق گراندد تئوری استفاده خواهند کرد.

4. مطالعه موردی (Case study Model): بر خلاف روش تحقیق گراندد تئوری که یک موضوع را در طول یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می داد، در روش تحقیق کیفی مطالعه موردی نویسنده به دنبال توضیح و تفسیر یک پدیده در یک زمان و محل مشخص است.

این پدیده ممکن است در یک سازمان، در یک شهر مشخص یا حتی در یک محیط اداری معین مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. معمولا داده ها از طریق منابع مختلفی جمع آوری شده و نتایج بدست آمده مبتنی بر طیف وسیعی از این داده ها است. زمانی که شرکت ها قصد ارائه یک محصول جدید برای یک بازار جدید یا یک کشور جدید را دارند سعی می کنند از مطالعه موردی برای بررسی موفقیت یا عدم موفقیت آن استفاده نمایند.

5. روش مطالعه تاریخی (Historical Model): روش مطالعه تاریخی در روش تحقیق کیفی به دنبال این است که روند شکل گیری پدیده های مختلف را در گذشته بیان کند با این رویکرد که بتواند الگوی کنونی را تبیین کرده و پیشبینی هایی برای روندهای آتی ارائه نماید. شرکت ها معمولا برای کمپین های بازاریابی و روند موفقیتشان در گذشته از این روش تحقیق استفاده می کنند.

6. روش تحقیق روایتگر (Narrative Model): روش روایتگر در روش تحقیق کیفی همانند یک داستان سعی می کند فرآیند شکل گیری و روند پیشرفت یک پدیده را در طول زمان توصیف کند. در این روش تحقیق تمامی اتفاقات مرتبط با پدیده، فرصت ها، تهدیدها، موانع، نقاط قوت و ضعف آن از گذشته تاکنون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

روش کیفی در پایان نامه - کالج نوین
روش کیفی در پایان نامه – کالج نوین

روش کیفی در تکمیل پایان نامه برچه اصلی استوار است

  روش کیفی باید با خود انتقادی پژوهشگر همراه باشد. با پژوهشگر باید اقدام ها و نقش خود در فرایند پژوهش را از جمله تفسیر داده های پژوهشی را با موشکافی موردنقد و بررسی قرار دهد.

 روش کیفی باید تبیین های اجتماعی ای را برای معماهای عقلی یا ذهنی ارائه دهد.

 روش کیفی باید به تبیین های اجتماعی منجر شود، تبیین هایی که به گونه ای تعمیم پذیر باشند و یا طنین گسترده ای داشته باشد.

 روش کیفی را نباید مبتنی بر یک فلسفه و یا یک روش واحد و یکسان دانست و یا آن را در تضاد با پژوهش کمی تلقی کرد.

پدیده شناسی در روش کیفی در تکمیل پایان نامه

پدیده شناسی یا پدیدارشناسی روشی است از اندیشه درباره تجارب زندگی انسان ها. پژوهشگر پدیده شناس تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که ماهیت این پدیده که به وسیله این گروه ازانسان ها تجربه شده است، چیست؟ فرض پژوهش گر این است که ماهیتی وجود دارد که باید درک و فهمیده شود.

تمرکز او بر این است که چه تجربه انسانی درباره یک پدیده خاص وجود دارد و چگونه این تجارب را تعبیر می کنند. برای غالب پژوهشگران پدیده شناس، پژوهش نه تنها شامل مطالعه درباره تجربه ای خاص به وسیله گردآوری اطلاعات از مردم مورد پژوهش است، بلکه تلاش معمول روی هر پدیده از طریق مشاهده و درون نگری صورت می پذیرد.

پدیده شناسی معمولا شامل چهار مرحله اساسی است: زمینه شناسی، درون یابی، تحلیل و توصیف.

این مقاله را مطالعه کنید  نمونه گیری متوالی چیست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + یک =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟