مقیاس رتبه‌بندی

مقیاس رتبه‌بندی

مقیاس رتبه‌بندی به عنوان یک سؤال نظرسنجی پایان بسته تعریف می‌شود که برای نشان دادن بازخورد پاسخ‌دهنده به شکل مقایسه‌ای برای ویژگی‌ها/محصولات/خدمات خاص استفاده می‌شود.

این یکی از رایج ترین انواع سؤال برای نظرسنجی های آنلاین و آفلاین است که در آن از پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار می رود یک ویژگی یا ویژگی را رتبه بندی کنند. مقیاس رتبه‌بندی گونه‌ای از سؤال چندگزینه‌ای رایج است که به طور گسترده برای جمع‌آوری اطلاعاتی که اطلاعات نسبی درباره یک موضوع خاص ارائه می‌کند، استفاده می‌شود.

هنگامی که محققان قصد دارند یک معیار کیفی را با جنبه های مختلف یک محصول یا ویژگی مرتبط کنند، از مقیاس رتبه بندی در تحقیق استفاده می کنند. به طور کلی، این مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک محصول یا خدمات، مهارت های کارکنان، عملکرد خدمات مشتری، فرآیندهای دنبال شده برای یک هدف خاص و غیره استفاده می شود.

مقیاس رتبه‌بندی - کالج نوین
مقیاس رتبه‌بندی – کالج نوین

انواع مقیاس

مقیاس رتبه‌بندی در روش تحقیق به طور کلی، مقیاس های رتبه بندی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مقیاس های ترتیبی و مقیاس های فاصله ای.

مقیاس ترتیبی مقیاسی است که گزینه های پاسخ را به صورت مرتب نشان می دهد. تفاوت بین دو گزینه پاسخ ممکن است قابل محاسبه نباشد، اما گزینه های پاسخ همیشه به ترتیب ذاتی خاصی خواهند بود. پارامترهایی مانند نگرش یا بازخورد را می توان با استفاده از مقیاس ترتیبی ارائه کرد.

مقیاس فاصله ای مقیاسی است که در آن نه تنها ترتیب متغیرهای پاسخ مشخص می شود، بلکه میزان تفاوت بین هر متغیر پاسخ نیز قابل محاسبه است. مقدار صفر مطلق یا واقعی در مقیاس فاصله ای وجود ندارد. دما بر حسب سلسیوس یا فارنهایت محبوب ترین نمونه مقیاس فاصله است. امتیاز خالص پروموتر، مقیاس لیکرت، جدول ماتریس دوقطبی برخی از موثرترین انواع مقیاس فاصله هستند.

این مقاله را مطالعه کنید  انجام پایان نامه دکتری

چهار نوع اصلی مقیاس رتبه‌بندی وجود دارد که می‌توان از آنها در نظرسنجی آنلاین استفاده کرد:

گرافیکی
عددی
توصیفی
مقایسه ای

مقیاس رتبه بندی گرافیکی: مقیاس رتبه بندی گرافیکی گزینه های پاسخ را در مقیاس 1-3، 1-5 و غیره نشان می دهد. مقیاس لیکرت یک نمونه مقیاس رتبه بندی گرافیکی محبوب است.

پاسخ دهندگان می توانند گزینه خاصی را در یک خط یا مقیاس برای نشان دادن رتبه انتخاب کنند. این مقیاس رتبه بندی اغلب توسط مدیران منابع انسانی برای انجام ارزیابی کارکنان اجرا می شود.

مقیاس رتبه‌بندی عددی: مقیاس رتبه‌بندی عددی دارای اعداد به عنوان گزینه‌های پاسخ است و هر عدد مربوط به یک مشخصه یا معنی نیست. به عنوان مثال، یک مقیاس آنالوگ بصری یا یک مقیاس تفاضلی معنایی را می توان با استفاده از یک مقیاس رتبه بندی عددی ارائه کرد.

مقیاس رتبه بندی توصیفی: در مقیاس رتبه بندی توصیفی، هر گزینه پاسخ به طور مفصل برای پاسخ دهندگان توضیح داده شده است.

یک مقدار عددی همیشه با گزینه های پاسخ در مقیاس توصیفی مرتبط نیست. نظرسنجی های خاصی وجود دارد، به عنوان مثال، نظرسنجی رضایت مشتری، که باید تمام گزینه های پاسخ را با جزئیات شرح دهد تا هر مشتری اطلاعاتی را در مورد آنچه از نظرسنجی انتظار می رود به طور کامل توضیح دهد.

مقیاس رتبه‌بندی مقایسه‌ای: مقیاس رتبه‌بندی مقایسه‌ای، همانطور که از نام آن پیداست، از پاسخ‌دهندگان انتظار دارد که به یک سؤال خاص از نظر مقایسه پاسخ دهند، یعنی بر اساس اندازه‌گیری نسبی یا نگه داشتن سایر سازمان‌ها/محصولات/ویژگی‌ها به عنوان مرجع.

نمونه هایی از سوالات این مقیاس 

مقیاس رتبه‌بندی سوالات مقیاس به طور گسترده ای در نظرسنجی های رضایت مشتری و همچنین رضایت کارکنان برای جمع آوری اطلاعات دقیق استفاده می شود.

این مقاله را مطالعه کنید  راهنمای سریع تحلیل متن

درجه توافق: یک سازمان قصد دارد کارایی کارکنان خود را بهبود بخشد. پس از سازماندهی دوره‌ها و گواهینامه‌های متعدد برای کارکنان، مدیریت تصمیم می‌گیرد تا یک نظرسنجی انجام دهد تا بداند آیا کارکنان با ایدئولوژی آنها در پشت این گواهینامه‌ها همخوانی دارند یا خیر. آنها می توانند از یک پرسش مقیاس مانند مقیاس لیکرت زوج یا مقیاس لیکرت فرد برای ارزیابی میزان توافق استفاده کنند.
مقیاس لیکرت 5 امتیازی

تجربه ustomer: جمع آوری اطلاعات در مورد تجربه مشتری مهم است. برای سازمان ها مهم است که جزئیات را در زمان واقعی درباره تجارب خرید محصول یا خدمات جمع آوری کنند. یک سوال مانند مقیاس تفاضلی معنایی می تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا اطلاعات مربوط به تجربه مشتری را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند.

مقیاس تفاضلی معنایی

وفاداری به برند را تجزیه و تحلیل کنید: سازمان ها با وفاداری مشتری نسبت به برند خود رشد می کنند. اما وفاداری به برند عاملی است که نیاز به نظارت منظم دارد.

استفاده از یک پرسش مقیاس رتبه‌بندی مانند امتیاز خالص تبلیغ‌کننده می‌تواند به سازمان‌ها در جمع‌آوری جزئیات بی‌درنگ درباره وفاداری مشتری و قابلیت اشتراک‌گذاری برند کمک کند.

یک سوال رتبه بندی: “در مقیاس 0-10، با توجه به تجربه خرید خود، چقدر احتمال دارد که برند ما را به دوستان و همکاران خود توصیه کنید؟” می تواند در نظارت بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری موثر باشد.

موارد استفاده از این مقیاس 

کسب اطلاعات نسبی در مورد یک موضوع خاص: در حجم نمونه 1000 نفری، هر فرد دیدگاه متفاوتی نسبت به یک موضوع خواهد داشت. جمع آوری اطلاعات مقایسه ای در مورد سطوح رضایت، فراوانی استفاده، وفاداری و بسیاری از پارامترهای دیگر از این قبیل.

این مقاله را مطالعه کنید  مطالعه موردی چیست؟

مقایسه و تجزیه و تحلیل داده ها: محققان می توانند داده های بی طرفانه را از مخاطبان هدف جمع آوری کرده و با استفاده از نرم افزارهای نظرسنجی آنلاین آن ها را تجزیه و تحلیل کنند. اگر از یک سوال مقیاس رتبه بندی در یک حجم نمونه قابل توجه استفاده شود، این احتمال وجود دارد که حاشیه خطا در داده های به دست آمده کاهش یا حذف شود.

یک عنصر مهم محصول/خدمت را اندازه گیری کنید: نظرسنجی هایی وجود دارد که در آنها باید به موضوعات خاصی پرداخته شود تا بازار هدف را به شیوه ای بهتر درک کنید. مقیاس های رتبه بندی را می توان در مواردی که چندین عنصر مهم وجود دارد که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، پیاده سازی کرد. به عنوان مثال، برای اندازه گیری میزان توافق، فراوانی، رضایت و غیره.

مقیاس رتبه‌بندی - کالج نوین
مقیاس رتبه‌بندی – کالج نوین

مزایای مقیاس رتبه بندی:

درک و پیاده سازی سوالاتش آسان است.
تجزیه و تحلیل مقایسه ای از داده های کمی را در نمونه هدف برای محققان ارائه می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
با استفاده از مقیاس های رتبه بندی گرافیکی، ایجاد نظرسنجی برای محققان آسان است، زیرا آنها کمترین زمان را برای پیکربندی مصرف می کنند.
اطلاعات فراوان را می توان جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد.
تجزیه و تحلیل پاسخ های دریافتی برای سوالات سریع و زمان کمتری می خواهد.

اغلب به عنوان استانداردی برای جمع آوری اطلاعات کیفی و کمی برای تحقیق در نظر گرفته می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + شانزده =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟