فرمول‌بندی مسئله تحقیق- کالج نوین

فرمول‌بندی مسئله تحقیق

فرمول‌بندی مسئله تحقیق  قبل از شروع هر نوع مطالعه، درک روشنی از چیستی یک مشکل تحقیقاتی به دست آورید و یاد بگیرید که آن را به درستی فرموله کنید. پس از تعریف آن، می توانید شروع به نوشتن مقاله خود کنید.

این بدان معناست که مسائل یا سؤالات تحقیق، سوخت کل فرآیند علمی هستند و به عنوان پایه و اساس هر طرح یا روش آزمایشی، از مطالعات موردی گرفته تا آزمایش‌های واقعی، عمل می‌کنند.

فرمول‌بندی مسئله تحقیق  ، چرا برای محققین اهمیت دارد؟ این یک مشکل مهم است که شما در مقاله تحقیقاتی خود بیان می کنید تا منطقه مورد مطالعه خود را مشخص کنید و خلاصه ای کوتاه از نحوه ایجاد یک فرضیه ارائه دهید.

کیفیت یک مسئله تحقیقاتی موفقیت شما را مشخص می کند. همچنین می‌توانید کمک‌های مطالعه موردی یا پایان‌نامه خود را در وب‌سایت ما دریافت کنید.

فرمول‌بندی مسئله تحقیق
فرمول‌بندی مسئله تحقیق- کالج نوین

مشکل تحقیق چیست؟

فرمول‌بندی مسئله تحقیق  ، این یک بیانیه یا بیان واضح و مشخص در مورد منطقه مورد علاقه شما، مشکلی برای حذف، شرایطی برای بهبود، یا مشکل نگران کننده ای است که در تئوری، ادبیات و عمل وجود دارد.

یک مسئله پژوهشی نیاز به بررسی معنادار آن را نشان می دهد. نحوه انجام کاری را بیان نمی کند و یک محقق نباید یک سوال ارزشی ارائه کند یا یک پیشنهاد تحقیقاتی گسترده ارائه دهد.

یک مشکل پژوهشی عبارتی است درباره یک منطقه نگران کننده، وضعیتی که باید بهبود یابد، مشکلی که باید حذف شود، یا یک سوال نگران کننده که در ادبیات علمی، در تئوری یا در عمل وجود دارد و به نیاز به درک معنادار و آگاهانه اشاره می کند.

تحقیق و بررسی. در برخی از رشته های علوم اجتماعی، مسئله تحقیق به طور معمول در قالب یک سوال مطرح می شود. یک مشکل تحقیقاتی بیان نمی‌کند که چگونه می‌توان کاری را انجام داد، یک پیشنهاد مبهم یا گسترده ارائه کرد، یا یک سؤال ارزشی ارائه کرد.

هدف از بیان مسئله این است که:

فرمول‌بندی مسئله تحقیق  ، خواننده را با اهمیت موضوع مورد مطالعه آشنا کنید. خواننده به اهمیت مطالعه و سؤالات یا فرضیه های تحقیق که باید دنبال شود، جهت گیری می کند.
مشکل را در یک زمینه خاص قرار می‌دهد که پارامترهای آنچه را که باید بررسی شود، تعریف می‌کند.
چارچوبی را برای گزارش نتایج ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که احتمالاً چه چیزی برای انجام مطالعه ضروری است و توضیح می‌دهد که یافته‌ها چگونه این اطلاعات را ارائه می‌کنند.

چگونه یک مشکل تحقیق را شناسایی کنیم؟

پس از انتخاب یک موضوع خاص برای مقاله دانشگاهی خود، باید آن را به عنوان یک مشکل تحقیقاتی واضح بیان کنید که همه موضوعاتی را که به آنها می پردازید مشخص می کند.

این مقاله را مطالعه کنید  نوشتن مقدمه مقاله دانشگاهی

تدوین آن برای دانش آموزان همیشه ساده نیست. در برخی زمینه‌ها، ممکن است در نهایت زمان زیادی را صرف فکر کردن، کاوش و مطالعه کنند، قبل از اینکه ایده روشنی در مورد سؤالات تحقیقی به دست آورند.

برخی از موضوعات مقاله تحقیقاتی برای ارائه یک موضوع قابل تحقیق بسیار گسترده هستند. به عنوان مثال، اگر تصمیم به مطالعه برخی موضوعات اجتماعی مانند فقر کودکان دارید، به یاد داشته باشید که آنها هیچ سوال قابل تحقیقی ارائه نمی دهند.

اینها بسیار گسترده هستند و زمان و منابع زیادی را برای غیرقابل اجرا شدن صرف می کنند تا مطالعه شما فاقد تمرکز و عمق کافی باشد.

بیان مسئله تحقیق چیست؟

بیان کافی از مشکل تحقیق شما نقش مهمی در موفقیت مقاله و مطالعه دانشگاهی شما دارد. می توان تعدادی موضوع قابل تحقیق از یک موضوع ایجاد کرد زیرا ممکن است مسائل زیادی از آن ناشی شود. مطالعه شما باید فقط یکی را با جزئیات دنبال کند.

ویژگی های اساسی مسئله تحقیق
برای اینکه مسئله تحقیق شما مؤثر باشد، مطمئن شوید که این ویژگی های اساسی را دارد:

تأمل در مسائل یا نیازهای مهم؛
بر اساس شواهد واقعی (غیر فرضی است)؛
قابل مدیریت و مرتبط بودن؛
پیشنهاد یک فرضیه قابل آزمون و معنادار (جلوگیری از پاسخ های بیهوده).

مشکل تحقیق خود را به راحتی فرموله کنید

فرمول بندی مسئله تحقیق شما را قادر می سازد تا هدف مطالعه خود را برای خود و خوانندگان هدف مشخص کنید. مقاله خود را بر روی ارائه داده های مرتبط برای رسیدگی به آن متمرکز کنید.

بیان مسئله ابزاری مؤثر و ضروری برای نگه داشتن شما در مسیر تحقیق و ارزیابی آن است. چگونه می توانید یک مسئله تحقیقاتی قدرتمند را فرموله کنید؟ 5 راه برای فرمول بندی مسئله تحقیق در نظر بگیرید:

اهداف تحقیق خود را مشخص کنید؛
زمینه یا محیط آن را مرور کنید.
طبیعت آن را کاوش کنید؛
تعیین روابط متغیر؛
عواقب احتمالی رویکردهای جایگزین را پیش بینی کنید.
اهداف تحقیقاتی خاص
یک بیانیه واضح که همه اهداف را تعریف می کند می تواند به شما در انجام و توسعه تحقیقات مؤثر و معنادار کمک کند. آنها باید قابل مدیریت باشند تا موفقیت شما را به ارمغان آورند.

چند هدف به شما کمک می کند مطالعه خود را مرتبط نگه دارید. این بیانیه همچنین به اساتید کمک می کند تا سؤالاتی را که پروژه تحقیقاتی شما به آنها پاسخ می دهد و روش های مختلفی که برای رسیدگی به آنها استفاده می کنید ارزیابی کنند.

زمینه مسئله تحقیق خود را مرور کنید

لازم است سخت کار کنید تا انواع متغیرهای محیطی را تعریف و آزمایش کنید تا پروژه شما موفق شود. چرا باید این کار را انجام دهید؟

این مرحله می‌تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که آیا یافته‌های مهم مطالعه شما داده‌های کافی را ارائه می‌دهد که ارزش بررسی را داشته باشد.

این مقاله را مطالعه کنید  آزمون آماری مناسب

متغیرهای محیطی خاصی را که ممکن است به طور بالقوه بر تحقیق شما تأثیر بگذارد را شناسایی کنید و شروع به فرموله کردن روش های مؤثر برای کنترل همه آنها کنید.

فرمول‌بندی مسئله تحقیق- کالج نوین
فرمول‌بندی مسئله تحقیق- کالج نوین

چرا ماهیت مشکل تحقیق خود را بررسی کنید؟

مسائل تحقیق ممکن است از ساده تا پیچیده متغیر باشند و همه چیز به طیفی از متغیرها و روابط آنها بستگی دارد. برخی از آنها می توانند مستقیماً با سؤالات تحقیقاتی خاص مرتبط باشند، در حالی که برخی دیگر برای پروژه شما کاملاً بی اهمیت هستند.

چرا باید ماهیت آنها را درک کنید؟ این دانش شما را قادر می سازد تا راه حل های موثری را توسعه دهید. برای درک عمیق همه ابعاد، به گروه های متمرکز و سایر جزئیات مرتبط فکر کنید تا بینش لازم را در مورد یک سؤال خاص ارائه دهید.

روابط متغیر را تعیین کنید

مطالعات علمی، اجتماعی و سایر مطالعات اغلب بر ایجاد توالی خاصی از تکرار رفتارها در طول زمان متمرکز هستند. پروژه شما شامل چه چیزی است؟ تکمیل کل فرآیند شامل:

شناسایی متغیرهایی که بر راه حل های احتمالی مشکل تحقیق شما تأثیر می گذارند.
تصمیم گیری در مورد درجه ای که می توانید از همه آنها برای اهداف مطالعه استفاده و کنترل کنید.

تعیین روابط عملکردی بین متغیرهای موجود؛
بحرانی ترین متغیرها را برای حل مشکل تحقیق خود انتخاب کنید.
در طول مرحله فرمول بندی، لازم است تا آنجا که می توانید رویکردهای بالقوه و روابط متغیر را در نظر بگیرید و ایجاد کنید.

پیامدهای رویکردهای جایگزین چیست؟

پیامدهای متفاوتی وجود دارد که هر اقدام یا رویکردی می تواند به همراه داشته باشد، و به همین دلیل است که شما باید آنها را پیش بینی کنید. چرا پیامدهای احتمالی را به اشتراک بگذارید؟ این هدف اولیه هر فرآیند تحقیقی است.

ساختار مسئله تحقیق خود را

به مقالات علمی نگاه کنید تا به سؤالات تحقیقی آنها توجه کنید زیرا برای تعیین کیفیت پاسخ ها، روش ها و یافته ها بسیار مهم هستند. طرح های کمی از استدلال قیاسی برای بیان یک فرضیه قابل آزمون استفاده می کنند. روش های کیفی از استدلال استقرایی برای ارائه یک بیانیه قوی از پایان نامه آینده شما استفاده می کنند.

نکاتی برای تعریف مشکل تحقیق شما

شما باید آن را در مرحله اولیه یک فرآیند یا مطالعه علمی فرموله کنید. به عنوان مثال، بررسی ادبیات، تحقیقات و مطالعات آزمایش‌های قبلی احتمالاً زمینه‌های مبهم مورد علاقه شما را فراهم می‌کند. به منطقه ای نگاه کنید که نتایج جالبی به همراه دارد. مطمئن شوید که پتانسیل کاوش دارد.

به مرور یک آزمایش موفق فکر کنید و سعی کنید با نتایج، روش‌شناسی و آزمون‌های آن مخالفت کنید، کل فرآیند را تعریف کنید و فرضیه آن را دوباره آزمایش کنید.

اهمیت بازنگری

بازخورد مفیدی از معلمان، دانش‌آموزان و افراد دیگر دریافت کنید تا سوال تحقیقی خود را با موفقیت بازبینی کنید. تصمیم نهایی همیشه به عهده شماست. با خیال راحت تصمیم بگیرید که کدام توصیه مفید است. برای ساده کردن این فرآیند، جزئیات زیر را در نظر بگیرید:

توافق بین خوانندگان مبنی بر اینکه یک مشکل تحقیق بسیار گسترده است.
پیشنهادهایی مبنی بر اینکه شما در مورد موضوع انتخاب شده دچار سوء تفاهم شده اید.

این مقاله را مطالعه کنید  انجام پایان نامه دکتری مدیریت

توصیه هایی برای باریک کردن سوژه یا فکر کردن به راه بهتری برای تمرکز آن؛
جزئیات در مورد سوء تفاهم شما؛

اجماع بر این که سؤال تحقیق شما بسیار محدود و ایده‌های جالبی برای کلی‌تر کردن آن است.
نظرات در مورد وضوح و عبارت آن.

پس از بازنگری مشکل تحقیق اولیه خود، راه حل های احتمالی آن و جزئیات ذکر شده در بالا، آماده نوشتن یک نسخه رسمی هستید.

آیا مشکل تحقیقاتی خوبی دارید؟

یک خودآزمایی ساده برای تعیین اینکه آیا برای پروژه علمی شما به اندازه کافی خوب است انجام دهید و مطمئن شوید که:

سوال شما به تعدادی از پاسخ های بالقوه اجازه می دهد.
این قابل آزمایش، انعطاف پذیر و باز است.

شما شواهد لازم برای رسیدگی به آن را دارید.
می توان آن را به بخش های قابل حل تقسیم کرد.
دقیق و واضح است؛

شما از هیچ اصطلاح مبهمی که نیاز به تعاریف دارد استفاده نمی کنید.
برای طول کاغذ شما مناسب است؛

می توانید توضیح دهید که چرا راه حل های شما اهمیت دارند.
شما مقدمات را به صراحت بیان کردید.

نسخه رسمی چگونه باید باشد؟

هر تحقیقی با مشکلی شروع می شود که شما از موضوعی که بعد از مطالعه عمومی، بحث های کلاسی و غیره توجه شما را به خود جلب می کند، شروع می شود.

بیشتر مربیان ترجیح می دهند موضوعات کلی را تنظیم کنند. برای فرموله کردن یک مسئله تحقیقاتی قدرتمند و تحت تاثیر قرار دادن آنها، باید:

جالب هست؛
مربوط؛
خاص و متمرکز؛
قابل تحقیق
سوال شما باید به اندازه کافی بر یک موضوع خاص تاثیر داشته باشد و در محدوده تعیین شده توسط اساتید از قبل باشد.

یک موضوع جالب را برای تحریک انگیزه خود انتخاب کنید. نباید خیلی مبهم یا گسترده باشد. اگر سوال تحقیق شما گسترده است، می توانید آن را بر اساس جنبه های خاص، دوره های زمانی یا رویدادها مشخص تر کنید. نباید بیش از چند پاسخ ممکن وجود داشته باشد.

بینش روشنی در مورد مواد موجود بدست آورید. برای یافتن پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و به روز، کتاب ها، مجلات، مجلات و سایر منابع اطلاعاتی، از کتابخانه های محلی و دانشگاهی دیدن کنید.

مشکل تحقیق شما ممکن است در همان ابتدا قابل انجام به نظر برسد. منابع اولیه خود را برای آزمایش آن و یافتن داده های کافی انجام دهید.

مسئله تحقیق ، روش ها و نکات ذکر شده در بالا می تواند به شما کمک کند تا یک مشکل تحقیقاتی بزرگ را برای هر پروژه فرموله کنید.

اگر با چالش‌های مختلفی مانند کمبود زمان یا مهارت مواجه هستید، در دریافت کمک برای نوشتن پایان نامه تردید نکنید. نویسندگان خبره می توانند به شما در انجام تمام کارهای تحصیلی کمک کنند.

مسئله تحقیق ،  آنها مهارت ها، تجربه و دانش لازم را برای تضمین موفقیت و نمرات بالای شما پس از ارسال تکالیف با کیفیت بالا که سفارش می دهید، دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟