کسری درآمد - کالج نوین

کسری درآمد

کسری درآمد به موقعیت مالی اشاره دارد که در آن مخارج درآمدی دولت از کل درآمدهای آن بیشتر است. این بدان معناست که درآمدهای خود دولت برای پاسخگویی به عملکرد روزانه بخش‌ها و سایر خدمات آن کافی نیست.

کسری درآمد فقط مربوط به درآمدها و مخارج درآمدی دولت است. بدیهی است که وقتی دولت بیش از درآمد خود هزینه می کند، باید به استقراض های خارجی متوسل شود، بنابراین کسری درآمد منجر به استقراض می شود.

به طور نمادین، چنین وضعیت مالی را می توان به صورت زیر بیان کرد:
کسری درآمد = مجموع هزینه های درآمد – کل درآمدها

دولت می تواند اقدامات اصلاحی زیر را برای غلبه بر این وضعیت مالی انجام دهد:

کسری درآمد
کسری درآمد – کالج نوین

آن را می توان از طریق دریافت سرمایه، یعنی از طریق استقراض یا فروش دارایی های موجود تامین کرد.
دولت می‌تواند دریافت‌های مالیاتی یا غیرمالیاتی خود را افزایش دهد، یعنی نرخ مالیات بالاتری می‌تواند به‌ویژه از افراد طبقه ثروتمند وضع شود یا هر جا که ممکن است مالیات‌های جدیدی اعمال شود.
دولت باید تلاش کند از هزینه های خود بخصوص هزینه های غیرضروری کم کند.
آن چندین پیامد شدید دارد که به شرح زیر است:

آن باید از درآمدهای سرمایه تامین شود که دولت را مجبور می کند دارایی های موجود خود را قرض بگیرد یا بفروشد که منجر به کاهش دارایی ها می شود.
از آنجایی که دولت برای تامین مخارج مصرفی خود از درآمدهای سرمایه ای بیشتری استفاده می کند، وضعیت تورمی را در اقتصاد به دنبال دارد.
با استقراض بیشتر و بیشتر، بار بازپرداخت بدهی و بهره افزایش می یابد که منجر به کسری درآمد بیشتر در آینده می شود.
نکته: باید توجه داشت که آن فقط شامل معاملاتی می شود که تأثیر مستقیم بر درآمد و هزینه های جاری دولت دارد.

این مقاله را مطالعه کنید  گروه های رسمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟