مراحل پیش بینی تقاضا - کالج نوین

مراحل پیش بینی تقاضا

مراحل پیش بینی تقاضا فرآیندی سیستماتیک برای پیش‌بینی تقاضای آینده برای محصول یک شرکت است. به سادگی، برآورد تقاضای بالقوه برای یک محصول در آینده را پیش بینی تقاضا می نامند.

مراحل پیش بینی تقاضا
مراحل پیش بینی تقاضا – کالج نوین

پیش بینی تقاضا اهمیت خود را در جایی پیدا می کند که تولید در مقیاس بزرگ درگیر باشد. چنین شرکت هایی ممکن است اغلب در به دست آوردن یک برآورد نسبتاً دقیق از تقاضای آینده با مشکلاتی مواجه شوند. بنابراین، برای رسیدن به هدف مورد نظر، پیش‌بینی سیستماتیک و علمی تقاضا ضروری است. بنابراین، مراحل زیر برای تسهیل پیش‌بینی سیستماتیک تقاضا انجام می‌شود:

مراحل پیش بینی تقاضا

تعیین هدف: هدفی که قرار است پیش بینی تقاضا برای آن انجام شود باید به وضوح مشخص شود. هدف را می توان بر حسب موارد زیر تعریف کرد. تقاضای بلندمدت یا کوتاه مدت، کل یا تنها بخش یک بازار برای محصول یک شرکت، تقاضای کلی برای یک محصول یا فقط برای محصول خود شرکت، سهم بازار کلی شرکت در صنعت و غیره. تقاضا باید قبل از شروع فرآیند پیش بینی تقاضا تعیین شود زیرا به کل تحقیق جهت می دهد.
تعیین چشم انداز زمانی: بر اساس مجموعه هدف، پیش بینی تقاضا می تواند برای یک دوره کوتاه مدت باشد، مثلاً برای 2-3 سال آینده یا یک دوره طولانی. در حالی که پیش بینی تقاضا برای یک دوره کوتاه (2-3 سال)، بسیاری از عوامل تعیین کننده تقاضا را می توان ثابت ماند یا به طور قابل توجهی تغییر نکرد. در حالی که در بلند مدت، عوامل تعیین کننده تقاضا ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند. بنابراین، تعریف چشم انداز زمانی، یعنی مدت زمانی که تقاضا برای آن باید پیش بینی شود، ضروری است.
انتخاب روش برای پیش بینی تقاضا: پس از تعیین هدف و مشخص شدن چشم انداز زمانی، روش انجام پیش بینی انتخاب می شود. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا وجود دارد که در دو دسته قرار می گیرند. روش های بررسی و روش های آماری.
روش Survey شامل روش های نظرسنجی مصرف کننده و نظرسنجی و روش های آماری شامل روش های پیش بینی روند، فشارسنجی و اقتصادسنجی است. هر روش از نظر هدف پیش‌بینی، نوع داده‌های مورد نیاز، در دسترس بودن داده‌ها و چارچوب زمانی که در آن تقاضا باید پیش‌بینی شود، از یکدیگر متفاوت است. بنابراین، پیش بینی کننده باید روشی را انتخاب کند که به بهترین وجه با نیاز او مطابقت دارد.

این مقاله را مطالعه کنید  صورت مالی

جمع آوری داده ها و تنظیم داده ها: پس از تصمیم گیری در مورد روش، گام بعدی جمع آوری داده های اولیه یا ثانویه یا هر دو است. داده های اولیه، داده های دست اولی هستند که قبلاً هرگز جمع آوری نشده اند. در حالی که داده های ثانویه داده هایی هستند که از قبل در دسترس هستند. اغلب، داده های مورد نیاز در دسترس نیستند و از این رو، داده ها باید تنظیم شوند، حتی اگر لازم باشد، با هدف ایجاد داده ای سازگار با داده های مورد نیاز.
تخمین و تفسیر نتایج: پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز و نهایی شدن روش پیش‌بینی تقاضا، مرحله نهایی برآورد تقاضا برای سال‌های از پیش تعریف‌شده دوره است. معمولاً برآوردها در قالب معادلات ظاهر می شوند و نتیجه به شکل آسان و قابل استفاده تفسیر و ارائه می شود.
بنابراین، هدف پیش‌بینی تقاضا تنها در صورتی می‌تواند محقق شود که این مراحل به طور سیستماتیک دنبال شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 4 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟