مراحل انجام مقاله - کالج نوین

مراحل انجام مقاله

مراحل انجام مقاله در رشته مدیریت کمی متفاوت است. این مراحل شامل چکیده، مقدمه،بیان مسئله ، مبانی نظری (ادبیات)،روش تحقیق، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری می باشد. ما در کالج نوین سعی می کنیم در کنار دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت باشیم. حال شرحی از تمامی این مراحل اشاره می کنیم:

چکیده

یکی از مراحل انجام مقاله چکیده باید بعد از تمام شدن تحقیق انجام شود، متن و مقدمه مقاله را به منظور تهیه چکیده دوبار مطالعه کنید و نکات مهم را علامت گذاری کنید و کلید واژه ها را نیز لیست کنید. بدون مشاهده اصل کار، نکات مهم بدست آمده از محتوی را به شکل یک بند یکپارچه پیش نویس نمایید، درضمن از روی متن اصلی رونویسی نکنید. کلیدواژه ها را نیز پیش نویس کنید، بعد از چندبار بازبینی و کم و زیاد نمودن نکات و رفع نواقص، آن را منتشر کنید. در نوشتن چکیده به جای استفاده از گفته های دیگران، تفسير خودتان را ارائه دهید.

مقدمه

یکی از مراحل انجام مقاله مقدمه است که موارد زیر مهم است:

 1. ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت
 2. مروري كوتاه بر متون علمي موجود
 3. بيان منطق منجر به انجام پژوهش
 4. بيان هدف مطالعه
مراحل انجام مقاله
مراحل انجام مقاله – کالج نوین

نکات کلیدی در رابطه با نگارش مقاله

 • مقدمه از كليات شروع و به سمت جزئيات حركت كند.
 • در ابتداي مقدمه سعي شود زمينه مسأله و سپس خود مسأله بيان شود.
 • زمينه مسأله بايد شواهدي دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح كند.
 • زمينه مسأله بايد علل احتمالي بروز مسأله، محدوده مسأله و ويژگي هاي آن را مشخص سازد.
 • بيان مسأله در واقع همان هدف كلي تحقيق است يا مي تواند به صورت يك سوال كلي نيز مطرح شود.
 • در بيان مسأله بايد تمام متغيرهاي مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعديل كننده و واسطه اي (در صورت وجود )گنجانده شود.
 • زمينه مسأله در حد يك پاراگراف و بيان مسأله در حد يك تا دو جمله باشد.
 • اگر پژوهش مبتني بر نظريه يا نظريه هاي خاصي است در حد يك پاراگراف مباني نظري پژوهش ذكر شود.
 • پيشينه تجربي پژوهش كوتاه باشد و صرفاً نتايج مطالعات كاملاً مرتبط و اصلي به گونه انتقادي بازنگري شود. ذكراين نكته ضروري است كه منظور از بررسي ادبيات پژوهش نقل آن نيست، بلكه يك بازنگري انتقادي است كه ازخلال اين بازنگري مسأله پژوهشي تصريح مي شود.
این مقاله را مطالعه کنید  همبستگی جعلی

بیان مسئله

در اين بخش، مطلب اصلي يا درواقع مساله اي كه قرار است در تحقيق مورد توجه قرار گيرد باز گشوده مي شود.اهميت مساله مورد بررسي و دلايل پرداختن به آن به عنوان موضوعي ضروري از جمله مطالبي است كه در اين بخش مورد اشاره قرار مي گيرد. در همين مرحله است كه پژوهنده تاكيد مي ورزد كه نتايج محتمل تحقيق مي تواند بر روند فعلي امور و سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد. درتعريف مساله نبايد ادعايي را مطرح كرد كه در عنوان تحقيق لحاظ نشده باشد، در اين تعريف برابري محتوايي با عنوان و ساير بخش هاي طرح پيشنهادي بايد پيوسته مورد نظر باشد.

در بيان مساله و تعريف آن محقق بايد به نکات زير توجه کند :

الف ) صورت مساله بايد شکل سوالي داشته باشد.

ب) مساله بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ج) از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشي خودداري شود .

د ) اخص و صحيح باشد.مساله درحد كنترل پذير و اخص مطرح شود.

ه ) سوالات ويژه تحقيق بايد نوشته شود.

مبانی نظری

مراحل انجام مقاله بررسی مبانی نظری پیشینه ، نقدی از دانش موجود پیرامون موضوع تحقیق است که با اهداف زیر انجام می‌گیرد:

۱.تعریف و حدود مسئله به منظور شناسایی بهتر و دست‌یابی به طبقه بندی مناسب در این باب

۲.ایجاد چارچوبی جهت قرار دادن نتایج تحقیق با رویکرد مطالعات گذشته

۳.جلوگیری از تکرار به منظور صرفه‌جویی در زمان، نیروی انسانی و هزینه‌ها

۴.بررسی و شناسایی ابزار بکار رفته در کارهای قبلی به منظور انتخاب روشی مناسب‌تر

5. پرهیز از بیان مطالب، به طور مجزا و بدون رابطه با یکدیگر.

6. تنظیم مطالب به طور سازماندهی شده، همراه با روابط منطقی بین آنها.

7. انتخاب منابع اطلاعات مرتبط با مسئله مورد مطالعه و تحقیق.

روش تحقیق – مراحل انجام مقاله

مراحل انجام مقاله بهتر است در حال انجام آزمایشات، شروع به نوشتن این بخش کنید. مواردی که باید در این بخش به ترتیب نوشته شود عبارتند از:

 1. جامعه مورد مطالعه
 2. نمونه: باید مواد مورد استفاده، نمونه و مکان نمونه‌گیری توصیف شود. در این بخش باید توضیح داده شود که چه کسانی و با چه تعداد و با چه ویژگی‌هایی انتخاب شده‌اند.
 3. ابزار و شیوه جمع‌آوری اطلاعات: نحوه تهیه مواد آزمایشی و یا شیوه نمونه‌گیری، نحوه اندازه‌گیری‌ها، ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها (مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و غیره) و محاسبات انجام شده در این بخش توضیح داده می‌شود.
 4. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‎ها: روش‌های آماری و نوع آزمون‎های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‎ها در این قسمت توضیح داده می‌شود.
 5. ملاحظات اخلاقی: اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی و یا حیوانات انجام شده است، باید نکات اخلاقی و کد کمیته اخلاق در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.
این مقاله را مطالعه کنید  سوال تحقیق

به طور کلی، بخش روش تحقیق باید شامل توصیف سوالات پژوهش، فرضیه‌های مورد بررسی و روش‌های مربوط به تحقیق باشد و همچنین شما باید دلیلی ارائه دهید که چرا فکر می‌کنید روش‌های انتخابی برای بررسی و یافتن پاسخ پرسش‌های تحقیق مناسب‌ترین روش هستند. شما باید نه تنها مزایای روش‌های استفاده شده را بیان کنید، بلکه باید معایب یا محدودیت‌ها و نحوه فائق آمدن بر آن‌ها را نیز در این بخش مورد بحث قرار دهید.

یافته های تحقیق

نتایج مهم ترین بخش از مقاله می باشد که بیشتر مورد توجه داوران مجله و محققینی است که با هدف انجام یک پژوهش مشابه، به مقاله شما مراجعه می کنند. در واقع هدف اصلی از نوشتن و چاپ مقاله علمی پژوهشی، ارائه نتایج جدید از مطالعه به پژوهشگران علاقمند به آن موضوع می باشد. بنابراین لازم است تا نگارش نتایج مقاله با دقت بیشتری انجام شود تا افراد بعدی نیز بتوانند از آنها برای پژوهش های خود استفاده کنند.

بعد از اتمام بخش مواد و روش کار مقاله و ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص ورودی ها و روش هایی که برای رسیدن به خروجی داده ها انجام شده است، نوبت به ارائه نتایج داده ها می رسد. تمامی نتایجی که در حین انجام پژوهش بدست آورده اید، بی کم و کاست در قسمت نتایج ذکر می کنید بدون آنکه قضاوت یا تحلیلی در خصوص نتایج خود ارائه دهید. زیرا تحلیل نتایج و خروجیها، مربوط به بخش بحث و نتیجه گیری مقاله می باشد. ما با کمک همین یافته ها و خروجی ها می توانیم عملکرد روش خود را با روش های مطالعات مشابه پیشین مقایسه کنیم تا ببینیم که آیا این روش پیشنهادی منجر به پیشرفت معناداری در حوزه تحت مطالعه شده است یا نه. در قسمت نتایج، برای گزارش دقیق تر اغلب اوقات از نمودارها، جداول و اشکال استفاده می شود.

بحث و نتیجه گیری – مراحل انجام مقاله

نتیجه گیری در مقاله یکی از اصلی ترین اجزا محسوب می گردد.معمولا این بخش اخرین بخشی است که توسط خواننده ،خوانده می شود پس باید در نوشتن آن دقت کرد و به گونه ای نوشت که در عین سادگی و اختصار ،تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.معمولا خوانندگان تکرار مطالب و جملاتی را که در چکیده و مقدمه نوشته شده را به عنوان یک نتیجه ی خوب قبول ندارند بلکه دنبال یک پیام موثر و گویا از کل کار انجام شده را می طلبند.

این مقاله را مطالعه کنید  روش جمع آوری داده ها

نکات اساسی در نوشتن نتیجه گیری (Conclusion) برای مقاله

 1. تکرار نکته ی اصلی
 2. خلاصه نویسی
 3. ذکر مزایای تحقیق انجام شده در آینده
 4. ایجاد چالش در ذهن خواننده
 5. مرتبط کردن کار انجام شده به یک تحقیق مهم و کلان دیگر
 6. نتیجه گیری با استفاده از یک نقل قول
 7. ارائه ی یک راه حل
 8. اشاره کردن به تحقیق های بزرگتر

معمولا در نوشتن نتیجه گیری برای یک مقاله ،خلاصه ی محتوای مقاله و هدف مقاله ذکر می گردد.در نوشتن هر نتیجه گیری بایستی به چند نکته ی کلیدی اشاره کرد.

یک نتیجه قوی بنویسید – مراحل انجام مقاله

 • کوتاه بودن نتیجه گیری

پایان خوب و ایده آل برای یک مقاله بایستی کوتاه بوده و شامل جزییات و اطلاعات جدید نباشد.

 • واقعی بودن نتیجه گیری

نتیجه گیری یک فرصتی است تا شما بتوانید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.این امر به ویژه زمانی اهمیت و کاربرد دارد که شما پایان نوشته ی خود را با یک پست فنی جامع و پیچیده تمام کرده باشید و برای استراحت دادن به خواننده می توانید به چند نظر شخصی اشاره نمایید؟ چون اطلاعات و نظرهای شخصی تاثیرگذاری بیشتری روی خواننده دارند.مثلا می توانید یک سوال یا حکایت خصوصی بیان کنید و یا اینکه بگویید انگیزه ی شما برای تحقیق روی موضوع چه بوده است؟

 • قرار ندادن هرگونه تصویر در آن

عکس های زیادی در داخل متن اصلی مقاله استفاده می گردد اما نیازی نیست که در نتیجه گیری هم از این عکسها استفاده کنیم چون باعث طولانی شدن غیر ضروری طول نتیجه گیری می گردد و خواننده ازمطالعه آن خسته می شود.

 • خلاصه کردن مقاله

خلاصه کردن یک پل هوایی سریع در نوشتن مقالات است.شما می توانید ایده ها ی بزرگ مقاله یخود را در یک یا چند جمله خلاصه کنید.

 • ارائه مراحل و گام های بعدی

در اکثر مقالات درقسمت نتیجه گیری از روش پیشنهاد گام های بعدی مقاله خود استفاده می گردد. این روش مخاطبان خاص را به آنچه که به آن علاقه مند هستند هدایت می کند.اگر چه بیشتر خوانندگان با خواندن مطالب کاملا متوجه می شوند که چه کاری باید انجام دهند اما انها نیاز به تشویق و راهنمایی شما دارند و شما می توانید در بخش نتیجه گیری به انها بگویید که چه باید بکنند.

 • پرسیدن یک سوال

در پایان اکثر مقالات، سوالاتی از خوانندگان پرسیده می شود.سوالاتی که که از خواننده درخواست پاسخ دارد و باعث ایجاد چالش در ذهن آنها می شود.از آنجایی که انگیزه وهدف اصلی از یک مقاله تغییر در رفتار مخاطبان است پس سعی کنید سوالی را در نظر بگیرید تا بیشترین تاثیر را روی خواننده داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 17 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟