مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

اصطلاح “مدیریت استراتژیک” برای اشاره به شاخه ای از مدیریت استفاده می شود که با توسعه چشم انداز استراتژیک، تعیین اهداف، تدوین و اجرای استراتژی ها و معرفی اقدامات اصلاحی برای انحرافات (در صورت وجود) برای رسیدن به هدف استراتژیک سازمان مرتبط است. اهداف دوگانه دارد:

به دست آوردن مزیت رقابتی، با هدف برتری بر رقبا، برای دستیابی به تسلط بر بازار.
به عنوان یک راهنما برای سازمان برای کمک به بقای تغییرات در محیط کسب و کار عمل کند.
در اینجا تغییرات به تغییرات محیط داخلی یعنی درون سازمانی که توسط مدیران معرفی شده است از قبیل تغییر در سیاست‌های تجاری، رویه‌ها و غیره و تغییرات در محیط بیرونی مانند تغییرات در قوانین دولت که می‌تواند بر کسب‌وکار، رقبا تأثیر بگذارد اشاره دارد. حرکت، تغییر در سلیقه و ترجیحات مشتری و غیره.

مدیریت استراتژیک - کالج نوین
مدیریت استراتژیک – کالج نوین

فرآیند مدیریت استراتژیک

تعریف سطوح هدف استراتژیک کسب و کار:
ایجاد چشم انداز
ماموریت طراحی
تعیین اهداف
تدوین استراتژی
انجام ارزیابی محیطی و سازمانی
در نظر گرفتن استراتژی ها
انجام تحلیل استراتژیک
ساختن استراتژی ها
تهیه برنامه استراتژیک
اجرای استراتژی
پیاده سازی استراتژی ها
توسعه ساختارها و سیستم ها
مدیریت اجرای رفتاری و عملکردی
ارزیابی و کنترل استراتژیک
انجام ارزیابی
اعمال کنترل
بازآفرینی استراتژی ها
مدیریت استراتژیک همه چیز در مورد مشخص کردن چشم انداز سازمان، ماموریت و اهداف، اسکن محیط، ایجاد استراتژی ها، ارزیابی و کنترل است.

مدیریت استراتژیک - کالج نوین
مدیریت استراتژیک – کالج نوین

اهمیت مدیریت استراتژیک

این شرکت را راهنمایی می کند تا در جهت خاصی حرکت کند. اهداف سازمان را تعریف می کند و اهداف واقع بینانه را که با چشم انداز شرکت همراستا هستند، تعیین می کند.
این به شرکت کمک می‌کند تا به جای واکنش‌پذیر، فعال شود تا اقدامات رقبا را تحلیل کند و اقدامات لازم را برای رقابت در بازار انجام دهد، به‌جای تبدیل شدن به تماشاگر.
به عنوان پایه ای برای تمام تصمیمات کلیدی شرکت عمل می کند.
تلاش می کند سازمان را برای چالش های آینده آماده کند و نقش پیشگام را در کشف فرصت ها ایفا کند و همچنین به شناسایی راه های دستیابی به آن فرصت ها کمک می کند.
بقای بلندمدت شرکت را در کنار مقابله با رقابت و بقای محیط پویا تضمین می کند.
این به توسعه شایستگی های اصلی و مزیت رقابتی کمک می کند که به بقا و رشد کسب و کار کمک می کند.
هدف اصلی مدیریت استراتژیک کسب رقابت پذیری استراتژیک پایدار شرکت است. این امر با توسعه و اجرای چنین استراتژی هایی امکان پذیر است که برای شرکت ارزش آفرینی کند. بر ارزیابی فرصت ها و تهدیدها، در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شرکت و توسعه استراتژی هایی برای بقا، رشد و گسترش آن تمرکز دارد.

این مقاله را مطالعه کنید  هزینه یابی استاندارد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − هشت =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟