تحقیق پیمایشی - کالج نوین

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی به عنوان فرآیند انجام تحقیق با استفاده از نظرسنجی هایی که محققان برای پاسخ دهندگان نظرسنجی ارسال می کنند، تعریف می شود.

سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از نظرسنجی‌ها به‌صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا نتیجه‌گیری‌های پژوهشی معنادار حاصل شود.

در قرن بیست و یکم، هر سازمانی مشتاق است که بفهمد مشتریانش در مورد محصولات یا خدماتشان چه فکر می کنند و تصمیمات تجاری بهتری اتخاذ کنند.

محققان می‌توانند به روش‌های مختلف تحقیق کنند، اما نظرسنجی یکی از مؤثرترین و قابل اعتمادترین روش‌های تحقیق است.

نظرسنجی آنلاین در انجام پایان نامه روشی برای استخراج اطلاعات در مورد یک موضوع تجاری مهم از یک فرد یا گروهی از افراد است. این شامل سؤالات نظرسنجی ساختاری است که شرکت کنندگان را برای پاسخ دادن به آنها ترغیب می کند.

تحقیقات نظرسنجی معتبر می تواند به این کسب و کارها دسترسی به یک بانک اطلاعاتی وسیع بدهد. سازمان‌ها در رسانه‌ها، سایر شرکت‌ها و حتی دولت‌ها برای به دست آوردن داده‌های دقیق به تحقیقات نظرسنجی تکیه می‌کنند.

تعریف سنتی تحقیق پیمایشی روشی کمی برای جمع‌آوری اطلاعات از مجموعه‌ای از پاسخ‌دهندگان با طرح سؤالات پیمایشی متعدد است.

این نوع پژوهش شامل جذب افراد، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. برای محققانی که هدفشان انتقال ویژگی‌ها یا گرایش‌های جدید به پاسخ‌دهندگانشان است، مفید است.

به طور کلی، این گام اولیه برای به دست آوردن اطلاعات سریع در مورد موضوعات اصلی و انجام روش‌های تحقیق کمی دقیق‌تر و دقیق‌تر مانند نظرسنجی/نظرسنجی یا روش‌های تحقیق کیفی مانند گروه‌های متمرکز/مصاحبه‌های حضوری است.

موقعیت‌های زیادی وجود دارد که در آن محققان می‌توانند با استفاده از ترکیبی از استراتژی‌های کمی و کیفی تحقیق کنند.

تحقیق پیمایشی
تحقیق پیمایشی – کالج نوین

روش های تحقیق پیمایشی

روش های تحقیق پیمایشی را می توان بر اساس دو عامل حیاتی استخراج کرد: ابزار تحقیق پیمایشی و زمان لازم برای انجام تحقیق.

سه روش اصلی تحقیق پیمایشی وجود دارد که بر اساس رسانه انجام تحقیقات پیمایشی تقسیم می شوند:

آنلاین/ایمیل: امروزه تحقیق نظرسنجی آنلاین یکی از محبوب ترین روش های تحقیق پیمایشی است. هزینه تحقیق در نظرسنجی آنلاین بسیار کم است و پاسخ های جمع آوری شده بسیار دقیق هستند.

تلفن: تحقیقات نظرسنجی انجام شده از طریق تلفن (CATI) می‌تواند در جمع‌آوری داده‌ها از بخش وسیع‌تری از جمعیت هدف مفید باشد. این احتمال وجود دارد که پول سرمایه گذاری شده در نظرسنجی های تلفنی بیشتر از سایر رسانه ها باشد و زمان مورد نیاز بیشتر باشد.

چهره به چهره: محققان در موقعیت هایی که مشکل پیچیده ای برای حل وجود دارد، مصاحبه های عمیق رو در رو انجام می دهند. نرخ پاسخ برای این روش بالاترین است، اما می تواند پرهزینه باشد.

علاوه بر این، بر اساس زمان صرف شده، تحقیقات پیمایشی را می توان به دو روش طبقه بندی کرد:

تحقیق پیمایشی طولی: تحقیق پیمایشی طولی شامل انجام تحقیقات پیمایشی در یک دوره زمانی متوالی و پراکنده در سالها و دهه ها است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحقیق پیمایشی از یک دوره زمانی به دوره دیگر کیفی یا کمی است.

رفتار، ترجیحات، نگرش پاسخگو به طور مداوم در طول زمان برای تجزیه و تحلیل دلایل تغییر در رفتار یا ترجیحات مشاهده می شود. برای مثال فرض کنید محققی قصد دارد با عادات غذایی نوجوانان آشنا شود.

در این صورت، او نمونه ای از نوجوانان را در مدت زمان قابل توجهی دنبال می کند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات جمع آوری شده قابل اعتماد هستند. اغلب، تحقیق پیمایشی مقطعی از یک مطالعه طولی پیروی می کند.

تحقیق پیمایش مقطعی: محققان یک نظرسنجی مقطعی را برای جمع آوری بینش از مخاطبان هدف در یک بازه زمانی خاص انجام می دهند.

این روش تحقیق پیمایشی در بخش‌های مختلف از جمله خرده‌فروشی، آموزش، بهداشت، مشاغل کوچک و متوسط ​​و غیره اجرا می‌شود. تحقیقات پیمایشی مقطعی می‌تواند توصیفی یا تحلیلی باشد.

این سریع است و به محققان کمک می کند تا اطلاعات را در یک دوره کوتاه جمع آوری کنند. محققین در شرایطی که نیاز به تحلیل توصیفی یک موضوع است، بر روش تحقیق پیمایشی مقطعی تکیه می کنند.

تحقیقات پیمایشی نیز با توجه به روش‌های نمونه‌گیری مورد استفاده برای تشکیل نمونه‌های تحقیق دوشاخه می‌شوند: نمونه‌گیری احتمالی و غیراحتمالی. هر فرد از یک جامعه باید به طور مساوی به عنوان بخشی از نمونه تحقیق پیمایشی در نظر گرفته شود.

نمونه گیری احتمالی روشی نمونه گیری است که در آن محقق عناصر را بر اساس نظریه احتمال انتخاب می کند. روش‌های تحقیق احتمالی مختلفی مانند نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری سیستماتیک، نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و غیره است. نمونه‌گیری غیراحتمالی روشی نمونه‌گیری است که محقق از دانش و تجربه خود برای تشکیل نمونه استفاده می‌کند. روش‌های مختلف نمونه‌گیری غیراحتمالی عبارتند از: نمونه‌گیری آسان، نمونه‌گیری گلوله برفی، نمونه‌گیری متوالی، نمونه‌گیری قضاوتی و نمونه‌گیری سهمیه‌ای.

این مقاله را مطالعه کنید  ایده نوشتن پایان نامه
تحقیق پیمایشی - کالج نوین
تحقیق پیمایشی – کالج نوین

فرآیند اجرای این روش تحقیق

تصمیم گیری در مورد سؤالات نظرسنجی: سؤالات نظرسنجی معتبر را که از نظر گرامری و منطقی مناسب هستند، طوفان فکری کنید و کنار هم قرار دهید.

درک اهداف و نتایج مورد انتظار نظرسنجی کمک زیادی می کند. نظرسنجی‌های زیادی وجود دارد که در آن جزئیات پاسخ‌ها به اندازه کسب بینش در مورد آنچه که مشتریان از گزینه‌های ارائه شده ترجیح می‌دهند، مهم نیست. در چنین شرایطی، محقق می تواند سوالات چند گزینه ای یا سوالات بسته را شامل شود.

در حالی که اگر محققین نیاز به کسب جزئیات در مورد موضوعات خاص داشته باشند، می توانند شامل سوالات باز پرسشنامه باشند. در حالت ایده‌آل، نظرسنجی‌ها باید دارای تعادل هوشمندانه از سؤالات باز و بسته باشد.

از سؤالات نظرسنجی مانند مقیاس لیکرت، مقیاس معنایی، سؤال امتیاز خالص تبلیغ کننده و غیره استفاده کنید تا از حصار نشستن خودداری کنید.

نهایی کردن یک مخاطب هدف: نظرسنجی های مربوطه را مطابق با مخاطب هدف ارسال کنید و سوالات نامربوط را بر اساس نیاز فیلتر کنید. تحقیق پیمایشی در صورتی که جامعه هدف یک نمونه را انتخاب کند، ابزاری خواهد بود. به این ترتیب نتایج می تواند مطابق با بازار مورد نظر باشد و به کل جمعیت تعمیم یابد

ارسال نظرسنجی ها از طریق رسانه های تعیین شده: نظرسنجی ها را بین مخاطبان هدف توزیع کنید و صبورانه منتظر بازخورد و نظرات باشید- این مهم ترین مرحله تحقیق نظرسنجی است.

نظرسنجی باید با در نظر گرفتن ماهیت مخاطب هدف و مناطق آن برنامه ریزی شود. نظرسنجی‌ها را می‌توان از طریق ایمیل انجام داد، در یک وب‌سایت جاسازی کرد، از طریق رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و غیره برای به دست آوردن حداکثر پاسخ‌ها.

تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی: بازخوردها را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید و الگوهایی را در پاسخ ها شناسایی کنید که ممکن است منجر به پیشرفت بسیار مورد نیاز برای سازمان شما شود.

GAP، TURF، تجزیه و تحلیل مشترک، جدول بندی متقاطع، و بسیاری از روش های تجزیه و تحلیل بازخورد نظرسنجی می توانند برای شناسایی و روشن کردن رفتار پاسخ دهنده استفاده شوند.

محققان می توانند از نتایج برای اجرای اقدامات اصلاحی برای بهبود رضایت مشتری/کارکنان استفاده کنند.

دلایل انجام تحقیق

مهم ترین و اساسی ترین دلیل برای انجام تحقیقات بازار با استفاده از نظرسنجی ها این است که می توانید پاسخ هایی را در مورد سؤالات خاص و ضروری جمع آوری کنید.

شما می توانید این سوالات را در قالب های مختلف بر اساس مخاطبان هدف و هدف نظرسنجی بپرسید. قبل از طراحی یک مطالعه، هر سازمانی باید هدف از انجام این کار را مشخص کند تا مطالعه بتواند ساختار یافته، برنامه ریزی و اجرا شود.

سوالاتی که هنگام طراحی نظرسنجی باید در ذهن شما نقش داشته باشد عبارتند از:

هدف اولیه از انجام نظرسنجی چیست؟
چگونه می خواهید از داده های نظرسنجی جمع آوری شده استفاده کنید؟

با توجه به نکات ذکر شده در بالا قصد دارید چه نوع تصمیماتی بگیرید.
سه دلیل حیاتی وجود دارد که چرا یک سازمان باید تحقیقات پیمایشی انجام دهد.

رفتار پاسخ‌دهنده را برای دریافت راه‌حل برای سؤالات خود درک کنید: اگر نظرسنجی را به دقت تنظیم کرده باشید، پاسخ‌دهندگان اطلاعاتی در مورد آنچه در مورد سازمان شما دوست دارند و همچنین پیشنهادهایی برای بهبود ارائه می‌دهند.

برای انگیزه دادن به آنها برای پاسخ دادن، باید در مورد اینکه چقدر پاسخ های آنها ایمن خواهد بود و چگونه از پاسخ ها استفاده خواهید کرد، با صدای بلند صحبت کنید. این باعث می شود که آنها 100٪ در مورد بازخورد، نظرات و نظرات خود صادق باشند.

نظرسنجی‌های آنلاین یا نظرسنجی‌های موبایلی حریم خصوصی خود را ثابت کرده‌اند، و به همین دلیل، تعداد بیشتری از پاسخ‌دهندگان احساس راحتی می‌کنند که بازخورد خود را از طریق این رسانه‌ها مطرح کنند.

ارائه یک رسانه برای بحث: یک نظرسنجی می‌تواند بستر مناسبی برای پاسخ‌دهندگان برای ارائه انتقاد یا تشویق برای یک سازمان باشد. موضوعات مهمی مانند کیفیت محصول یا کیفیت خدمات مشتری و غیره را می توان برای بحث و گفتگو روی میز گذاشت.

راهی که می توانید این کار را انجام دهید، گنجاندن سؤالات باز است که در آن پاسخ دهندگان می توانند افکار خود را بنویسند. این کار به شما کمک می کند تا نظرسنجی خود را با آنچه که قصد انجام آن را با محصول یا خدمات خود دارید، مرتبط کنید.

استراتژی برای بهبودهای بی پایان: یک سازمان می تواند ویژگی های مخاطب هدف را از مرحله آزمایشی تحقیق نظرسنجی تعیین کند. محققان می توانند از انتقادات و بازخوردهای دریافتی از این نظرسنجی برای بهبود محصول/خدمات استفاده کنند.

این مقاله را مطالعه کنید  پروپوزال بنویسیم ، در 8 مرحله

هنگامی که شرکت با موفقیت پیشرفت‌ها را انجام داد، می‌تواند نظرسنجی دیگری را برای اندازه‌گیری تغییر در بازخورد ارسال کند و مرحله آزمایشی را به عنوان معیار حفظ کند. با انجام این فعالیت، سازمان می تواند آنچه را که به طور موثر بهبود یافته و آنچه هنوز نیاز به بهبود دارد را پیگیری کند.

مقیاس های تحقیق پیمایشی

چهار مقیاس اصلی برای اندازه گیری متغیرها وجود دارد:

مقیاس اسمی: یک مقیاس اسمی اعداد را با متغیرهایی صرفاً برای نامگذاری یا برچسب گذاری مرتبط می کند و اعداد معمولاً هیچ ارتباط دیگری ندارند. این اساسی ترین سطح از چهار سطح اندازه گیری است.

مقیاس ترتیبی: مقیاس ترتیبی دارای نظم ذاتی در متغیرها همراه با برچسب ها است. رتبه را بین متغیرهای یک مقیاس تعیین می کند اما ارزش تفاوت بین متغیرها را تعیین نمی کند.

مقیاس فاصله: مقیاس فاصله در مقایسه با دو مقیاس دیگر یک قدم جلوتر است. در کنار تعیین رتبه و نام متغیرها، مقیاس تفاوت بین دو متغیر را نیز مشخص می کند. تنها اشکال این است که هیچ نقطه شروع ثابتی برای مقیاس وجود ندارد، یعنی مقدار صفر واقعی وجود ندارد.

مقیاس نسبت: مقیاس نسبت پیشرفته ترین مقیاس اندازه گیری است که دارای متغیرهایی است که به ترتیب برچسب گذاری شده اند و تفاوت محاسبه شده بین متغیرها دارند. علاوه بر این که مقیاس فاصله ای چه ترتیبی دارد، این مقیاس یک نقطه شروع ثابت دارد، یعنی مقدار صفر واقعی وجود دارد.

تحقیق پیمایشی - کالج نوین
تحقیق پیمایشی – کالج نوین

مزایای تحقیق پیمایشی

در صورتی که تحقیقات نظرسنجی موردی برای همه اهداف درست مورد استفاده قرار گیرد و به درستی اجرا شود، بازاریابان می‌توانند با به دست آوردن داده‌های مفید و قابل اعتمادی که می‌توانند برای بهبود بازگشت سرمایه (ROI) سازمان استفاده کنند، سود ببرند.

مزایای دیگر تحقیق پیمایشی عبارتند از:

حداقل سرمایه‌گذاری: نظرسنجی‌های تلفن همراه و نظرسنجی‌های آنلاین حداقل سرمایه‌گذاری مالی را برای هر پاسخ‌دهنده دارند. حتی با وجود هدایا و سایر مشوق های ارائه شده به افرادی که در مطالعه شرکت می کنند، نظرسنجی های آنلاین در مقایسه با نظرسنجی های کاغذی بسیار مقرون به صرفه هستند.

منابع همه کاره برای جمع آوری پاسخ: می توانید نظرسنجی را از طریق رسانه های مختلف مانند نظرسنجی آنلاین و تلفن همراه انجام دهید. شما می توانید آنها را بیشتر به رسانه های کیفی مانند گروه های متمرکز، مصاحبه ها و رسانه های کمی مانند نظرسنجی های مشتری محور طبقه بندی کنید.

با توجه به گزینه جمع‌آوری پاسخ نظرسنجی آفلاین، محققان می‌توانند نظرسنجی‌هایی را در مناطق دورافتاده با اتصال اینترنت محدود انجام دهند. این می تواند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را راحت تر و گسترده تر کند.

قابل اعتماد برای پاسخ دهندگان: نظرسنجی ها بسیار امن هستند زیرا جزئیات و پاسخ های پاسخ دهندگان محافظت می شوند. این ناشناس بودن باعث می شود که پاسخ دهندگان به سؤالات نظرسنجی صادقانه و با صداقت مطلق پاسخ دهند.

سازمانی که به دنبال دریافت پاسخ های صریح برای تحقیقات نظرسنجی خود است، باید محرمانه بودن آن را ذکر کند.

طرح تحقیق پیمایشی

محققان در مواردی که هزینه محدودی در بر دارد و نیاز به دسترسی آسان به جزئیات وجود دارد، طرح تحقیق پیمایشی را اجرا می کنند. این روش اغلب توسط سازمان های کوچک و بزرگ برای درک و تجزیه و تحلیل روندهای جدید، تقاضاهای بازار و نظرات استفاده می شود.

جمع‌آوری اطلاعات از طریق یک تحقیق نظرسنجی با درایت طراحی شده می‌تواند بسیار مؤثرتر و سازنده‌تر از یک نظرسنجی معمولی باشد.

پنج مرحله طراحی تحقیق پیمایشی وجود دارد:

هدف تحقیق را تعیین کنید: دلایل متعددی برای محققین برای انجام یک نظرسنجی وجود دارد، اما آنها باید هدفی را برای تحقیق تعیین کنند. این مرحله اولیه تحقیق پیمایشی است زیرا می تواند کل مسیر یک نظرسنجی را شکل دهد و بر نتایج آن تأثیر بگذارد.

نمونه را از جمعیت هدف فیلتر کنید: چه کسی را هدف قرار دهیم؟ سوالی ضروری است که محقق باید در حین انجام تحقیق به آن پاسخ دهد و به آن توجه داشته باشد.

دقت نتایج به این بستگی دارد که اعضای یک نمونه چه کسانی هستند و نظرات آنها چقدر مفید است. کیفیت پاسخ دهندگان در یک نمونه برای نتایج دریافت شده برای تحقیق ضروری است و نه کمیت.

اگر محققی به دنبال درک اینکه آیا یک ویژگی محصول با بازار هدف آنها به خوبی کار می کند یا خیر، می تواند تحقیقات نظرسنجی را با گروهی از کارشناسان بازار برای آن محصول یا فناوری انجام دهد.

صفر در روش پیمایشی: بسیاری از روش های تحقیق کیفی و کمی قابل بحث و تصمیم گیری هستند. گروه های کانونی، مصاحبه آنلاین، نظرسنجی، نظرسنجی، پرسشنامه و غیره را می توان با نمونه از پیش تعیین شده افراد انجام داد.

پرسشنامه را طراحی کنید: محتوای نظرسنجی چه خواهد بود؟ یک محقق برای پاسخ به این سوال لازم است تا بتواند آن را به طور موثر طراحی کند.

این مقاله را مطالعه کنید  توزیع عادی

محتوای جلد نامه چه خواهد بود؟ یا سوالات نظرسنجی این پرسشنامه چیست؟ بازار هدف را به طور کامل درک کنید تا پرسشنامه ای ایجاد کنید که نمونه ای را هدف قرار می دهد تا بینش هایی در مورد موضوع تحقیق نظرسنجی به دست آورید.

ارسال نظرسنجی ها و تجزیه و تحلیل نتایج: هنگامی که محقق تصمیم می گیرد که کدام سؤال را در یک مطالعه بگنجاند، می تواند آن را برای نمونه انتخاب شده ارسال کند. پاسخ های به دست آمده برای این نظرسنجی را می توان برای تصمیم گیری های مرتبط با محصول یا بازاریابی تجزیه و تحلیل کرد.

نمونه های نظرسنجی: 10 نکته برای طراحی یک نظرسنجی تحقیقاتی عالی

تحقیق پیمایشی چیست؟ انتخاب طرح نظرسنجی مناسب می تواند کلید به دست آوردن اطلاعاتی باشد که برای تصمیم گیری های حیاتی برای تمام تحقیقات خود نیاز دارید. انتخاب موضوع مناسب، انتخاب انواع سوالات مناسب و انتخاب طرح مربوطه ضروری است.

اگر این اولین باری است که یک نظرسنجی ایجاد می کنید، می تواند کاری ترسناک به نظر برسد.

در زیر نمونه های نظرسنجی آورده شده است: 10 نکته برای طراحی یک نظرسنجی تحقیقاتی کامل

اهداف SMART خود را تعیین کنید: قبل از انجام هر گونه تحقیقات بازار یا ایجاد یک برنامه خاص، اهداف SMART خود را تعیین کنید. با نظرسنجی می خواهید به چه چیزی برسید؟ چگونه آن را به سرعت اندازه گیری خواهید کرد و انتظار دارید چه نتایجی داشته باشید؟

سوالات مناسب را انتخاب کنید: طراحی یک نظرسنجی می تواند یک کار دشوار باشد. پرسیدن سوالات مناسب ممکن است به شما کمک کند تا پاسخ های مورد نظر خود را دریافت کنید و کار تجزیه و تحلیل را آسان کند. بنابراین، همیشه آن سوالات خاص را انتخاب کنید – مربوط به تحقیق شما.

نظرسنجی خود را با یک سوال کلی شروع کنید: ترجیحا نظرسنجی خود را با یک سوال عمومی شروع کنید تا متوجه شوید که آیا پاسخ دهنده از محصول استفاده می کند یا خیر. این همچنین یک پایه و مقدمه عالی برای نظرسنجی شما فراهم می کند.

نظرسنجی خود را تقویت کنید: بهترین، مرتبط ترین، 15-20 سؤال را انتخاب کنید. هر سؤال را بر اساس نوع پاسخی که می‌خواهید از هر سؤال جمع‌آوری کنید، به عنوان یک نوع سؤال متفاوت تنظیم کنید.

یک نظرسنجی با استفاده از انواع مختلف سؤالات مانند چند گزینه ای، مقیاس رتبه بندی، باز و غیره ایجاد کنید. به نمونه های نظرسنجی بیشتر و چهار مقیاس اندازه گیری که هر محققی باید به خاطر بسپارد نگاه کنید.

سوالات بله/خیر را آماده کنید: همچنین ممکن است بخواهید از سوالات بله/خیر برای جدا کردن افراد یا تقسیم آنها به گروه هایی از کسانی که محصولات یا خدمات شما را “خرید کرده اند” و کسانی که “هنوز خرید نکرده اند” استفاده کنید.

هنگامی که آنها را از هم جدا کردید، می توانید سوالات مختلفی از آنها بپرسید.

همه دستگاه‌های الکترونیکی را آزمایش کنید: اگر پاسخ‌دهندگان بتوانند در دستگاه‌های الکترونیکی مختلف مانند موبایل، تبلت و غیره به آن‌ها پاسخ دهند، توزیع نظرسنجی‌های شما بدون دردسر می‌شود.

پس از ایجاد نظرسنجی، زمان آزمایش فرا رسیده است. همچنین می توانید در صورت نیاز در این مرحله اصلاحاتی را انجام دهید.

نظرسنجی خود را توزیع کنید: هنگامی که نظرسنجی شما آماده شد، زمان اشتراک گذاری و توزیع بین مخاطبان مناسب است. می توانید جزوات را به اشتراک بگذارید و آنها را از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و سایر انجمن های آفلاین/آنلاین مرتبط با صنعت به اشتراک بگذارید.

جمع آوری و تجزیه و تحلیل پاسخ ها: پس از توزیع نظرسنجی خود، زمان جمع آوری تمام پاسخ ها است. اطمینان حاصل کنید که نتایج خود را در یک سند خاص یا یک برگه اکسل، با تمام دسته‌های لازم ذکر شده، ذخیره می‌کنید تا داده‌های خود را از دست ندهید.

به یاد داشته باشید، این مهم ترین مرحله است. پاسخ های خود را بر اساس جمعیت شناسی، روانشناسی و رفتار جدا کنید. این به این دلیل است که، به عنوان یک محقق، باید بدانید که پاسخ های شما از کجا می آید. این به شما در تجزیه و تحلیل، پیش بینی تصمیمات و نوشتن گزارش خلاصه کمک می کند.

گزارش خلاصه خود را آماده کنید: اکنون زمان آن است که تحلیل خود را به اشتراک بگذارید. در این مرحله باید تمام پاسخ های جمع آوری شده از یک نظرسنجی را به صورت ثابت ذکر کنید.

همچنین، خواننده/مشتری باید در مورد هدف شما که می‌خواستید از مطالعه به دست آورید، شفافیت پیدا کند. سوالاتی مانند – آیا محصول یا خدمات استفاده شده است یا ترجیح داده شده است یا خیر.

آیا پاسخ دهندگان محصول دیگری را به محصول دیگر ترجیح می دهند؟ هر توصیه ای؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − شانزده =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟