نسبت حاشیه سود عملیاتی - کالج نوین

نسبت حاشیه سود عملیاتی

نسبت حاشیه سود عملیاتی، نسبت درآمد باقی مانده پس از پرداخت برای عملیات غیرمرتبط با تولید مستقیم کالا و خدمات را نشان می دهد. به درآمد حاصل از عملیات نیز گفته می شود و حاشیه باقی مانده پس از پرداخت هزینه های سربار، هزینه های ساخت، هزینه های فروش و توزیع، هزینه های اداری و …

نسبت حاشیه سود عملیاتی ادامه »