نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود ناخالص نشان می دهد که شرکت چقدر کارآمد درآمدهای حاصل از فروش موجودی ها و کالاهای خود را ایجاد کرده است. این نسبت به سادگی میزان سود حاصل از تامین هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالا و خدمات را اندازه گیری می کند. سود ناخالص تفاوت بین درآمدهای ایجاد شده و …

نسبت حاشیه سود ناخالص ادامه »