نمونه گیری متوالی چیست - کالج نوین

نمونه گیری متوالی چیست

نمونه گیری متوالی چیست؟ ، نمونه‌گیری متوالی یک تکنیک نمونه‌گیری است که شامل ارزیابی هر نمونه از یک جامعه است تا ببیند آیا با نتیجه‌گیری مطلوب مطابقت دارد یا خیر. نمونه گیری متوالی حسابرس به محض وجود پشتیبانی کافی برای نتیجه گیری، ارزیابی نمونه ها را متوقف می کند. این رویکرد می‌تواند منجر به بررسی واحدهای …

نمونه گیری متوالی چیست ادامه »