حسابرسی فروش

حسابرسی بازاریابی

حسابرسی بازاریابی

حسابرسی بازاریابی به تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسیر جامع، سیستماتیک، ارزیابی و تفسیر محیط بازاریابی کسب و کار، اعم از داخلی و خارجی، اهداف، اهداف، استراتژی ها، اصول آن برای تعیین حوزه های مشکل و فرصت ها و توصیه یک برنامه اقدام اطلاق می شود. برای افزایش عملکرد بازاریابی شرکت. ممیزی بازاریابی عموماً توسط …

حسابرسی بازاریابی ادامه »

حسابرسی فروش - کالج نوین

حسابرسی فروش

حسابرسی فروش عبارت است از تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسیر جامع، سیستماتیک، دوره‌ای، محیط کسب‌وکار، اهداف، استراتژی‌ها، اصول برای تعیین حوزه‌های مشکل یا فرصت‌ها و توصیه برنامه عملی برای بهبود عملکرد فروش. حسابرسی فروش توسط حسابرس فروش انجام می شود که می تواند از داخل سازمان یا خارج از شرکت باشد. حسابرس فروش هنگام …

حسابرسی فروش ادامه »

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟