حسابرسی

حسابرسی منابع انسانی - کالج نوین

حسابرسی منابع انسانی

حسابرسی منابع انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بخش منابع انسانی و فعالیت های انجام شده آن و سیاست های دنبال شده در راستای تحقق اهداف سازمانی است. ممیزی منابع انسانی برای شناسایی کاستی ها، کاستی ها، شکاف ها در اجرای وظایف منابع انسانی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی، در صورت وجود، انجام می شود. حسابرسی منابع انسانی …

حسابرسی منابع انسانی ادامه »

شواهد حسابرسی - کالج نوین

شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی به اطلاعاتی اطلاق می شود که حسابرس در حین انجام کار حسابرسی جمع آوری یا ثبت می کند تا در مورد هر عنصر نتیجه گیری شود که بر اساس آن نظر است. برای کسب شواهد حسابرسی، تعدادی از روشهای حسابرسی توسط حسابرس اعمال می شود. این وظیفه حسابرس است که در مورد صورتهای …

شواهد حسابرسی ادامه »

گزارش حسابرسی - کالج نوین

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی، نظر کتبی رسمی در مورد صورتهای مالی واحد تجاری است. حسابرس در پایان حسابرسی گزارش را به مدیریت منتقل می کند. جدا از نظر در مورد اظهارات، شامل اطلاعات واقعی نیز می شود. این وسیله ای است برای انتقال نظرات حسابرس به مدیریت شرکت. از این رو گزارش ایجاد شده را به مشتری …

گزارش حسابرسی ادامه »

حسابرسی بازاریابی

حسابرسی بازاریابی

حسابرسی بازاریابی به تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسیر جامع، سیستماتیک، ارزیابی و تفسیر محیط بازاریابی کسب و کار، اعم از داخلی و خارجی، اهداف، اهداف، استراتژی ها، اصول آن برای تعیین حوزه های مشکل و فرصت ها و توصیه یک برنامه اقدام اطلاق می شود. برای افزایش عملکرد بازاریابی شرکت. ممیزی بازاریابی عموماً توسط …

حسابرسی بازاریابی ادامه »

حسابرسی فروش - کالج نوین

حسابرسی فروش

حسابرسی فروش عبارت است از تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسیر جامع، سیستماتیک، دوره‌ای، محیط کسب‌وکار، اهداف، استراتژی‌ها، اصول برای تعیین حوزه‌های مشکل یا فرصت‌ها و توصیه برنامه عملی برای بهبود عملکرد فروش. حسابرسی فروش توسط حسابرس فروش انجام می شود که می تواند از داخل سازمان یا خارج از شرکت باشد. حسابرس فروش هنگام …

حسابرسی فروش ادامه »

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟