حفظ کارکنان

حفظ کارکنان

حفظ کارکنان به توانایی سازمان برای اجتناب از جابجایی کارکنان اشاره دارد. یعنی حفظ نیروی انسانی ارزشمندش. علاوه بر این، این حالتی است که در آن کارمندان ترجیح می دهند در شرکت فعلی خود بمانند و کار کنند. همچنین، آنها به دنبال شغل دیگری نیستند. بنابراین، کاملاً متضاد با جابجایی کارکنان است. علاوه بر این، …

حفظ کارکنان ادامه »