انواع، اهمیت و دامنه دیجیتال مارکتینگ

انواع، اهمیت و دامنه دیجیتال مارکتینگ

انواع، اهمیت و دامنه دیجیتال مارکتینگ ، دیجیتال مارکتینگ که عموماً به عنوان بازاریابی آنلاین شناخته می شود، دیگر یک اصطلاح جدید برای بازاریابان نیست. برای درک بهتر، کلمه “بازاریابی دیجیتال” را به دو دوره تقسیم کنید، یعنی “دیجیتال” و “بازاریابی”، که به معنای بازاریابی دیجیتالی است؟ به عبارت ساده تر، بازاریابی دیجیتال/آنلاین جایی است …

انواع، اهمیت و دامنه دیجیتال مارکتینگ ادامه »