آمار تجربه مشتری

آمار تجربه مشتری ؛ 9 روند

آمار تجربه مشتری ، اندازه گیری تجربه مشتری با یک KPI یا یک معیار خاص ممکن است سخت باشد، اما تاثیر فوق العاده ای بر رضایت و وفاداری مشتریان شما از برند شما دارد. مهم است که به روندها در فضا توجه داشته باشید تا بتوانید به سرعت استراتژی خود را با آخرین بینش های صنعت …

آمار تجربه مشتری ؛ 9 روند ادامه »