تجربه مشتری و تجربه کاربری

تجربه مشتری و تجربه کاربری ؛ 3 هدف مشترک

تجربه مشتری و تجربه کاربری ؛ چه چیزی اول شد؟ نه، این کاملاً شبیه بحث معروف مرغ و تخم مرغ نیست که ممکن است شما در کودکی در آن شرکت کرده باشید (به هر حال من تیم تخم مرغ هستم). تجربه مشتری و تجربه کاربری ؛ برای مقایسه، تجربه کاربری همان چیزی است که من در داستان …

تجربه مشتری و تجربه کاربری ؛ 3 هدف مشترک ادامه »