تجزیه و تحلیل داده های کمی - کالج نوین

تجزیه و تحلیل داده های کمی، 2 شاخه

تجزیه و تحلیل داده های کمی یکی از مواردی است که اغلب باعث ترس در دانشجویان می شود. کاملاً قابل درک است – تحلیل کمی موضوعی پیچیده است، مملو از زبان دلهره‌آور، مانند میانه‌ها، حالت‌ها، همبستگی و رگرسیون. تجزیه و تحلیل داده های کمی ، خبر خوب این است که در حالی که تجزیه و …

تجزیه و تحلیل داده های کمی، 2 شاخه ادامه »