داوری - کالج نوین

داوری

داوری نوعی حل و فصل اختلاف جایگزین (ADR) است. این فرآیندی است که در آن یک یا چند شخص ثالث مستقل، اختلاف را به طور کامل تجزیه و تحلیل می‌کند، علت اختلاف را مشخص می‌کند، به حرف‌های طرفین یعنی کارفرما و کارمند گوش می‌دهد، حقایق و اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری می‌کند تا بر این اساس …

داوری ادامه »