استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی چیست؟ ، استراتژی بازاریابی به برنامه بازی کلی یک کسب و کار برای دستیابی به مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان محصولات یا خدماتشان اشاره دارد. یک استراتژی بازاریابی شامل ارزش پیشنهادی شرکت، پیام‌های کلیدی برند، داده‌های جمعیت‌شناسی مشتری هدف و سایر عناصر سطح بالا است. یک استراتژی بازاریابی کامل “چهار P” …

استراتژی بازاریابی چیست؟ ادامه »