دفاع از پایان نامه - کالج نوین

دفاع از پایان نامه

  در زندگی هر دانشجوی سال آخر فارغ التحصیل دانشگاه، زمانی فرا می رسد که فرد با نیاز به انجام پایان نامه و دفاع از آن در مقابل یک هیئت امتحانی بزرگ مواجه می شود. آیا این مورد شماست؟ آیا دفاع از پایان نامه شما هر روز نزدیک تر می شود؟ هنوز به موفقیت خود …

دفاع از پایان نامه ادامه »