دنیای دیجیتال مارکتینگ

دنیای دیجیتال مارکتینگ

دنیای دیجیتال مارکتینگ ، مشکل بزرگی در زیر سطح دنیای دیجیتال وجود دارد – فقدان مهارت. تأثیر همه‌گیری COVID-19 بر دنیای دیجیتال در صنعت دیجیتال مارکتینگ بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. وقتی کسب و کارها درهای خود را در دنیای واقعی بسته بودند، در عوض به دنبال باز کردن درهای جدید به صورت آنلاین بودند. …

دنیای دیجیتال مارکتینگ ادامه »