ده فونت برتر برای طراحی سایت

ده فونت برتر برای طراحی سایت

ده فونت برتر برای طراحی سایت ، ده فونت برتر طراحی وب سایت ممکن است به ترتیب تغییر کند، اما در اکثر موارد فونت هایی که این لیست را تشکیل می دهند به دلیل محبوبیتشان ثابت می مانند. به طور کلی، لیست ده برتر شامل Arial، Frutiger، Futura، Gills Sans، Helvetica، Lucida، Optima، Palatino، Agfa …

ده فونت برتر برای طراحی سایت ادامه »