6 اولویت مهم طراحی وب سایت

6 اولویت مهم طراحی وب سایت

6 اولویت مهم طراحی وب سایت ، این روزها عناصر زیادی در طراحی سایت دخیل هستند. تمرکز بر تجربه کاربر و درگیر نگه داشتن بازدیدکنندگان سایت و در صفحه، نشستن در صندلی جلو است. تجربه کاربری به تنهایی دارای متغیرهای متعددی است که برای حداکثر تبدیل باید یکپارچه شوند. کیسی ویزباخ از فوربس توضیح داد: …

6 اولویت مهم طراحی وب سایت ادامه »