روش جمع آوری داده ها - کالج نوین

روش جمع آوری داده ها

روش جمع آوری داده ها گزینه های مختلفی از نظر نحوه جمع آوری داده ها برای مطالعه شما وجود دارد. با این حال، این گزینه ها را می توان به انواع زیر گروه بندی کرد: مصاحبه ها (که می تواند بدون ساختار، نیمه ساختاریافته یا ساخت یافته باشد) گروه های متمرکز و مصاحبه های گروهی نظرسنجی (نظرسنجی …

روش جمع آوری داده ها ادامه »