چند نکته برای ناوبری بهتر وب سایت

چند نکته برای ناوبری بهتر وب سایت

چند نکته برای ناوبری بهتر وب سایت ، ناوبری وب سایت بخشی از وب سایت شما است که اغلب علامت نمی خورد و بعد از صفحات و سایر محتواها ایجاد می شود. مطالعات اخیر نشان داده است که تنها نیمی از کاربران اینترنت می توانند به راحتی به محتوای مرتبط راه پیدا کنند. اگر هر …

چند نکته برای ناوبری بهتر وب سایت ادامه »