دیجیتال مارکتینگ برای سازمان

دیجیتال مارکتینگ برای سازمان

دیجیتال مارکتینگ برای سازمان ، ما در زمانی هستیم که رسانه های دیجیتال به وضوح جایگزین بسیاری از اشکال سنتی بازاریابی شده است که در گذشته کارآمد بودند. eMarketer گزارش می دهد که دیجیتال در پایان سال 2016 از هزینه های تبلیغات تلویزیونی پیشی گرفت. شرکت ها دیگر نمی توانند نیاز به استراتژی دیجیتال مارکتینگ …

دیجیتال مارکتینگ برای سازمان ادامه »