تحقیق غیر تجربی چیست - کالج نوین

تحقیق غیر تجربی چیست

تحقیق غیر تجربی چیست؟ ، تحقیق غیرتجربی از نوع تحقیقاتی است که فاقد متغیر مستقل است. در عوض، محقق زمینه ای را که پدیده در آن رخ می دهد مشاهده می کند و برای به دست آوردن اطلاعات آن را تجزیه و تحلیل می کند. بر خلاف تحقیقات تجربی، که متغیرها ثابت نگه داشته می شوند، تحقیقات غیر تجربی زمانی انجام …

تحقیق غیر تجربی چیست ادامه »