مطالعه موردی چیست؟

مطالعه موردی چیست؟

مطالعه موردی چیست؟ ، مطالعه موردی مطالعه دقیق یک موضوع خاص است، مانند یک شخص، گروه، مکان، رویداد، سازمان یا پدیده. مطالعات موردی معمولاً در تحقیقات اجتماعی، آموزشی، بالینی و تجاری استفاده می شود. طرح تحقیق موردی معمولاً شامل روش‌های کیفی است، اما گاهی اوقات از روش‌های کمی نیز استفاده می‌شود. مطالعات موردی برای توصیف، …

مطالعه موردی چیست؟ ادامه »