6 اصل برتر طراحی وب سایت پایدار

6 اصل برتر طراحی وب سایت پایدار

6 اصل برتر طراحی وب سایت پایدار ، اینترنت تأثیرات زیست محیطی گسترده ای دارد. بر اساس برخی برآوردها، سالانه 1.6 میلیارد تن گازهای گلخانه ای تولید می کند. خبر خوب این است که طراحی وب پایدار می تواند به کاهش بخشی از این ردپا کمک کند. امروزه سفارش طراحی وب سایت در لیست اولویت …

6 اصل برتر طراحی وب سایت پایدار ادامه »