ضرورت دیجیتال مارکتینگ برای استارت آپ‌

ضرورت دیجیتال مارکتینگ برای استارت آپ‌

ضرورت دیجیتال مارکتینگ برای استارت آپ‌ ، در مراحل اولیه، همه استارت آپ ها در ایجاد نام تجاری و هدایت کسب و کار خود با چالش هایی مواجه خواهند شد. دلایل زیادی وجود دارد. نه تنها آگاهی از برند وجود ندارد، بلکه بیشتر استارتاپ ها منابع محدودی نیز دارند. بازاریابی یک چالش است و نیاز …

ضرورت دیجیتال مارکتینگ برای استارت آپ‌ ادامه »