سبک های مدیریت

سبک های مدیریت

سبک های مدیریت ، سبک مدیریت شما به اهداف خاص شما، سازمان شما و افراد درگیر بستگی دارد. هر سبکی مزایا و معایب خاص خود را دارد—شما سبکی را پیدا نخواهید کرد که برای همه مناسب باشد. در عوض، باید ویژگی های شخصیت، خلق و خوی خود، انواع کارمندان و کسب و کارتان را شناسایی …

سبک های مدیریت ادامه »