طراحی وب فراگیر چیست؟

طراحی وب فراگیر چیست؟

طراحی وب فراگیر چیست؟ ، طراحی وب فراگیر، تمرین ساخت وب سایتی است که برای همه افراد قابل دسترسی باشد. این بدون توجه به سطح توانایی آنها است. هنگامی که یک طرح جامع ایجاد می کنید، روی ایجاد سایتی متمرکز می شوید که برای همه خوب کار کند. این فقط زیرمجموعه افرادی نیست که بینایی …

طراحی وب فراگیر چیست؟ ادامه »