انواع مصاحبه ، 4 نوع آن - کالج نوین

انواع مصاحبه ، 4 نوع آن

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، انواع مصاحبه ها بیشتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.

مصاحبه به طور کلی یک تکنیک تحقیقات کیفی است که شامل پرسیدن سؤالات باز برای گفتگو با پاسخ دهندگان و جمع آوری داده های استخراج شده در مورد یک موضوع است.

مصاحبه کننده در بیشتر موارد متخصص موضوعی است که قصد دارد نظرات پاسخ دهندگان را در یک سری پرسش و پاسخ به خوبی برنامه ریزی شده و اجرا شده درک کند.

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، مصاحبه‌ها در مورد جمع‌آوری اطلاعات از بازار هدف مشابه گروه‌های متمرکز و نظرسنجی‌ها هستند، اما از نظر عملکرد کاملاً متفاوت هستند – گروه‌های متمرکز به گروه کوچکی از 6 تا 10 نفر محدود می‌شوند در حالی که نظرسنجی‌ها ماهیت کمی دارند.

مصاحبه ها با نمونه ای از یک جامعه انجام می شود و ویژگی کلیدی آن ها لحن گفتگوی آن هاست.

انواع مصاحبه ، 4 نوع آن
انواع مصاحبه ، 4 نوع آن – کالج نوین

مصاحبه چیست؟

مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که بوسیلهء آن عقاید و افکار شخصیت های مهم جامعه، یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را در بارهء موضوعات مختلف بویژه مسایل روز بدست می آورند.

در حقیقت مصاحبه کننده به عنوان نمایندهء استفاده کننده گان وسایل ارتباط جمعی است که امید ملاقات و مذاکره مستقیم مصاحبه شونده گان را ندارد؛ بنابراین مصاحبه کننده به عنوان نمایندهء آنان در بارهء مسایل مهم و موضوعات که مایلند بدانند، اطلاعات بدست میآورند.

” مصاحبه نوعی ارتباط فکری، اطلاعاتی و عقیدتی است که بین مصاحبه شونده و مخاطبان(مردم) طریق یک واسطه یا ارتباط دهنده که همان خبرنگار(مصاحبه کننده) است، برقرارمی شود”.

مصاحبه گزارش و حاصلی است از فراگرد ارتباط میان دو سوی ارتباط، به منظور دستیابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد.

این گزارش ضمن آنکه تحت تاَثیر ویژه گی های دو سوی این فراگرد ارتباطی می باشد. احتمالاَ از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نیز تاَثیر می پذیرد.

انواع بنیادی مصاحبه در پژوهش

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، یک محقق باید با گروهی از شرکت کنندگان در مقطعی از تحقیق مصاحبه انجام دهد که در آن اطلاعات تنها از طریق ملاقات و ارتباط شخصی با بخشی از مخاطبان مورد نظرشان بدست می آید.

مصاحبه‌ها بستری را در اختیار محققان قرار می‌دهد تا شرکت‌کنندگان خود را تشویق کنند و ورودی‌ها را با جزئیات مورد نظر به دست آورند. سه نوع اساسی مصاحبه در تحقیق وجود دارد:

. مصاحبه های ساختاریافته:

مصاحبه‌های ساختاریافته به عنوان ابزارهای تحقیقی تعریف می‌شوند که در عملیات خود بسیار سفت و سخت هستند و به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهند تا به دست آوردن و تجزیه و تحلیل نتایج بسیار ناچیز باشند یا به هیچ وجه دامنه آن را تحریک نکنند.

بنابراین به عنوان یک مصاحبه استاندارد نیز شناخته می شود و در رویکرد خود به طور قابل توجهی کمی است. سوالات در این مصاحبه با توجه به جزئیات مورد نیاز از قبل تعیین شده است.

مصاحبه های ساختاریافته در تحقیقات پیمایشی با هدف حفظ یکنواختی در تمام جلسات مصاحبه بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته به نوع جمعیت هدف، آن ها می توانند بسته و همچنین باز باشند.

سؤالات بسته را می توان برای درک ترجیحات کاربر از مجموعه ای از گزینه های پاسخ گنجاند، در حالی که سؤالات پایان باز را می توان برای کسب جزئیات در مورد یک بخش خاص در مصاحبه گنجاند.

مزایای مصاحبه ساختاریافته:

. مصاحبه های ساختاریافته بر دقت پاسخ های مختلف تمرکز می کنند که به دلیل آن می توان داده های بسیار سازمان یافته را جمع آوری کرد. پاسخ دهندگان مختلف پاسخ های متفاوتی به ساختار سؤالات مشابه دارند – پاسخ های به دست آمده را می توان به صورت جمعی تجزیه و تحلیل کرد.

این مقاله را مطالعه کنید  نگارش مقاله پژوهشی

. می توان از آن ها برای برقراری ارتباط با نمونه بزرگی از جامعه هدف استفاده کرد.

. روش مصاحبه به دلیل استانداردسازی ارائه شده توسط مصاحبه های ساختاریافته آسان شده است.

. تکرار در چندین نمونه به دلیل ساختار یکسان مصاحبه آسان می شود.

. از آنجایی که در طراحی مصاحبه، دامنه جزئیات از قبل در نظر گرفته شده است، می توان اطلاعات بهتری به دست آورد و محقق می تواند با طرح سؤالات دقیق تحقیق، مسئله تحقیق را به صورت جامع تحلیل کند.

. از آنجایی که ساختار مصاحبه ثابت است، اغلب نتایج قابل اعتمادی ایجاد می کند و سریع اجرا می شود.

. رابطه بین محقق و پاسخ‌دهنده رسمی نیست و به همین دلیل محقق می‌تواند به وضوح حاشیه خطا را درک کند در صورتی که پاسخ‌دهنده در نظر گرفته شود که بخشی از نظرسنجی باشد یا فقط علاقه‌ای به ارائه اطلاعات درست نداشته باشد.

معایب مصاحبه ساختاریافته:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. محدوده محدود ارزیابی نتایج به دست آمده.

. دقت اطلاعات بر جزئیات اطلاعات غلبه دارد.

. پاسخ دهندگان مجبور به انتخاب از گزینه های پاسخ ارائه شده هستند.

. از محقق انتظار می رود که همیشه به لیست سوالات تصمیم گیری شده پایبند باشد صرف نظر از اینکه گفتگو با شرکت کنندگان چقدر جذاب است.

. زمان قابل توجهی برای یک مصاحبه ساختاریافته مورد نیاز است.

. مصاحبه های نیمه ساختاریافته:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته آزادی عمل قابل توجهی را در اختیار محقق قرار می دهد تا پاسخ دهندگان را در کنار حفظ ساختار اولیه مصاحبه بررسی کند.

حتی اگر یک گفتگوی هدایت شده بین محققان و مصاحبه شوندگان باشد – انعطاف قابل توجهی به محققان ارائه می شود.

یک محقق می تواند مطمئن باشد که در این نوع مصاحبه تحقیقاتی نیازی به انجام چندین دور مصاحبه در حضور ساختار نخواهد بود.

با در نظر گرفتن ساختار، محقق می تواند هر ایده ای را دنبال کند یا از کل مصاحبه بهره ببرد. کاوش بیشتر پاسخگو همیشه برای جمع آوری اطلاعات برای یک مطالعه تحقیقاتی ضروری است.

بهترین کاربرد مصاحبه نیمه ساختاریافته زمانی است که محقق برای انجام تحقیق وقت نداشته باشد و به اطلاعات دقیق در مورد موضوع نیاز داشته باشد.

مزایای مصاحبه نیمه ساختاریافته:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. سؤالات مصاحبه های نیمه ساختاریافته قبل از مصاحبه برنامه ریزی شده تهیه می شود که فرصتی برای تهیه و تجزیه و تحلیل سؤالات در اختیار محقق قرار می دهد.

. با حفظ دستورالعمل های تحقیق تا حدی انعطاف پذیر است.

. پژوهشگران برخلاف مصاحبه ساختاریافته می توانند سوالات مصاحبه را در قالبی که ترجیح می دهند بیان کنند.

. داده های کیفی قابل اعتماد را می توان از طریق این مصاحبه ها جمع آوری کرد.

. ساختار منعطف مصاحبه

معایب مصاحبه های نیمه ساختاریافته:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. شرکت کنندگان ممکن است به دلیل انعطاف پذیری ارائه شده، ضریب اطمینان این مصاحبه ها را زیر سوال ببرند.

. مقایسه دو پاسخ متفاوت دشوار می شود زیرا دستورالعمل انجام مصاحبه به طور کامل رعایت نمی شود. هیچ دو سؤالی دقیقاً ساختار مشابهی ندارند و نتیجه آن عدم توانایی در مقایسه نتایج استنتاج خواهد بود.

انواع مصاحبه ، 4 نوع آن - کالج نوین
انواع مصاحبه ، 4 نوع آن – کالج نوین

. مصاحبه های بدون ساختار:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، مصاحبه های بدون ساختار که به عنوان مصاحبه های عمیق نیز نامیده می شود، معمولاً به عنوان گفتگوهایی توصیف می شوند که با هدفی در ذهن برگزار می شوند.

جمع آوری داده ها در مورد مطالعه پژوهشی. این مصاحبه ها کمترین تعداد سوال را دارند زیرا بیشتر به سمت یک مکالمه معمولی اما با یک موضوع اساسی تمایل دارند.

هدف اصلی اکثر محققانی که از مصاحبه‌های بدون ساختار استفاده می‌کنند، ایجاد پیوند با پاسخ‌دهندگان است که به این دلیل احتمال زیادی وجود دارد که پاسخ‌دهندگان در پاسخ‌های خود صددرصد صادق باشند.

هیچ دستورالعملی برای محققین وجود ندارد که آن ها را دنبال کنند و بنابراین، آن ها می توانند به هر شیوه اخلاقی به شرکت کنندگان نزدیک شوند تا آنجا که ممکن است در مورد موضوع تحقیق خود اطلاعات کسب کنند.

این مقاله را مطالعه کنید  9 نوع روش نمونه گیری

از آنجایی که هیچ دستورالعملی برای این مصاحبه ها وجود ندارد، از یک محقق انتظار می رود رویکرد خود را کنترل کند تا پاسخ دهندگان از انگیزه اصلی تحقیق منحرف نشوند.

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، برای اینکه محقق بتواند به نتیجه مطلوب دست یابد، باید عوامل زیر را در نظر داشته باشد:

. هدف از مصاحبه

. مصاحبه در درجه اول باید علاقه و مهارت های شرکت کننده را در نظر بگیرد.

. همه گفتگوها باید در حدود مجاز تحقیق انجام شود و محقق سعی کند این حدود را رعایت کند.

. مهارت ها و دانش محقق باید با هدف مصاحبه مطابقت داشته باشد.

. محققان باید بایدها و نبایدهای مصاحبه های بدون ساختار را درک کنند.

مزایای مصاحبه های بدون ساختار:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. با توجه به ماهیت غیررسمی مصاحبه های بدون ساختار – برای محققان بسیار آسان می شود که تلاش کنند و یک رابطه دوستانه با شرکت کنندگان ایجاد کنند. این منجر به دستیابی به بینش با جزئیات شدید بدون تلاش آگاهانه می شود.

. شرکت کنندگان می توانند تمام شبهات خود را در مورد سؤالات روشن کنند و محقق می تواند از هر فرصتی برای توضیح قصد خود برای پاسخ های بهتر استفاده کند.

. هیچ سؤالی وجود ندارد که محقق باید از آن پیروی کند و این معمولاً انعطاف پذیری کل فرآیند تحقیق را افزایش می دهد.

معایب مصاحبه های بدون ساختار:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. از آنجایی که هیچ ساختاری برای فرآیند مصاحبه وجود ندارد، محققان برای اجرای این مصاحبه ها زمان می گذارند.

. فقدان مجموعه استاندارد شده از سؤالات و دستورالعمل ها نشان می دهد که پایایی مصاحبه های بدون ساختار مشکوک است.

. در بسیاری از موارد، اخلاقیاتی که در این مصاحبه ها وجود دارد، ناراحت کننده مرزی تلقی می شود.

روش های مصاحبه تحقیق:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، سه روش برای انجام مصاحبه های پژوهشی وجود دارد که هر کدام از این روش ها کاربرد خاصی دارند و می توان با توجه به نیاز مطالعه پژوهشی از آن ها استفاده کرد.

مصاحبه های شخصی:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، مصاحبه های شخصی یکی از پرکاربردترین انواع مصاحبه است که در آن سوالات به صورت شخصی مستقیماً از پاسخ دهنده پرسیده می شود.

برای این کار، یک محقق می‌تواند یک راهنمای نظرسنجی آنلاین داشته باشد تا پاسخ‌ها را یادداشت کند.

یک محقق می تواند نظرسنجی خود را به گونه ای طراحی کند که از نظرات یا دیدگاه هایی که از مصاحبه شونده متمایز است یادداشت کند.

مزیت – فایده – سود – منفعت:

. نرخ پاسخ بالاتر

. وقتی مصاحبه‌شوندگان و پاسخ‌دهندگان رو در رو هستند، در صورت عدم درک، راهی برای انطباق سؤالات وجود دارد.

. در صورت وجود شک در هر دو طرف یا کشف اطلاعات خاصی که قابل توجه است، می توان پاسخ های کامل تری به دست آورد.

. محقق این فرصت را دارد که زبان بدن مصاحبه شونده را در زمان طرح سوالات و یادداشت برداری از آن تشخیص داده و تجزیه و تحلیل کند.

معایب

. آن ها زمان بر و بسیار گران هستند.

. آن ها می توانند بی اعتمادی در مصاحبه شونده ایجاد کنند، زیرا ممکن است خودآگاه باشند و صادقانه پاسخ ندهند.

. تماس با مصاحبه شوندگان می تواند یک سردرد واقعی باشد، یا برای قرار ملاقات در محل کار یا رفتن از خانه به خانه و پیدا نکردن کسی.

. بنابراین مصاحبه های زیادی در مکان های عمومی مانند مراکز خرید یا پارک ها انجام می شود. حتی مطالعات مصرف کننده ای وجود دارد که از این سایت ها برای انجام مصاحبه یا نظرسنجی و به طور خلاصه تشویق، هدایا، کوپن استفاده می کند. فرصت های بسیار خوبی برای تحقیقات آنلاین در مراکز خرید وجود دارد.

. از جمله مزایای انجام این نوع مصاحبه ها این است که پاسخ دهندگان در صورت انجام مصاحبه در زمینه و با محرک های مناسب، اطلاعات تازه تری خواهند داشت، به طوری که محققین می توانند داده هایی را از تجربیات خود در صحنه رویداد، فوراً و سریعاً در اختیار داشته باشند. دست اول مصاحبه کننده می تواند از طریق یک دستگاه تلفن همراه از نظرسنجی آنلاین استفاده کند که بدون شک کل فرآیند را تسهیل می کند.

این مقاله را مطالعه کنید  نظرسنجی
انواع مصاحبه ، 4 نوع آن - کالج نوین
انواع مصاحبه ، 4 نوع آن – کالج نوین
مصاحبه های تلفنی:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، مصاحبه های تلفنی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و به راحتی با نظرسنجی های آنلاین ترکیب می شوند تا تحقیقات را به طور موثر انجام دهند.

مزایای

. برای یافتن مصاحبه شوندگان کافی است شماره تلفن آنها را در دست داشته باشید.

. معمولا هزینه کمتری دارند.

. اطلاعات به سرعت جمع آوری می شود.

. داشتن یک تماس شخصی همچنین می‌تواند ابهامات را روشن کند یا جزئیات بیشتری از سؤالات را ارائه دهد.

معایب:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. بسیاری از مواقع محققان مشاهده می کنند که افراد به تماس های تلفنی پاسخ نمی دهند زیرا شماره ای برای مخاطب نامشخص است یا به سادگی محل زندگی خود را تغییر داده اند و نمی توانند مکان آن را پیدا کنند، که باعث سوگیری در مصاحبه می شود.

. محققین نیز با این مواجه هستند که به سادگی نمی خواهند پاسخ دهند و به بهانه هایی متوسل می شوند مانند مشغول پاسخگویی هستند، بیمار هستند، صلاحیت پاسخگویی به سؤالات پرسیده شده را ندارند، علاقه ای به پاسخ دادن ندارند یا از آن می ترسند. امنیت آنها را به خطر می اندازد.

. یکی از جنبه‌هایی که در این نوع مصاحبه‌ها باید به آن توجه شود، مهربانی مصاحبه‌کنندگان با پاسخ‌دهندگان است تا بتوانند راحت‌تر با پاسخ‌دهندگان همکاری کنند. ارتباط خوب برای تولید پاسخ های بهتر حیاتی است.

مصاحبه با ایمیل یا صفحه وب:

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، تحقیقات آنلاین بیشتر و بیشتر در حال رشد است زیرا مصرف کنندگان در حال مهاجرت به دنیای مجازی تر هستند و بهتر است هر محققی خود را با این تغییر وفق دهد.

افزایش افرادی که به اینترنت دسترسی دارند باعث شده است که مصاحبه از طریق ایمیل یا صفحه وب در بین انواع مصاحبه‌هایی که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد متمایز باشد. برای این چیزی بهتر از یک نظرسنجی آنلاین نیست.

مشتریان بیشتر و بیشتری به خرید آنلاین روی می آورند، به همین دلیل است که می توانند مصاحبه ای انجام دهند که اطلاعاتی را برای تصمیم گیری صحیح ایجاد کند.

مزایای نظرسنجی ایمیلی:- انواع مصاحبه در تحقیق و روش

. سرعت در به دست آوردن داده ها

. پاسخ دهندگان با توجه به زمان خود، در زمانی که می خواهند و در مکانی که تصمیم می گیرند پاسخ می دهند.

. نظرسنجی های آنلاین را می توان با سایر روش های تحقیق یا با استفاده از برخی از مدل های مصاحبه قبلی ترکیب کرد. آنها ابزارهایی هستند که می توانند پروژه را به طور کامل تکمیل و هزینه کنند.

. یک محقق می تواند بلافاصله از انواع سؤالات، منطق، ایجاد نمودارها و گزارش ها استفاده کند.

انواع مصاحبه در تحقیق و روش ، بدون شک، هدف پژوهش، الگوی مناسب ترین نوع مصاحبه برای جمع آوری داده ها را تعیین می کند.

بر اساس طرح تحقیق، یک تحقیق می تواند سؤالات را برنامه ریزی و آزمایش کند، به عنوان مثال، اگر سؤالات صحیح هستند و آیا نظرسنجی به بهترین شکل جریان دارد.

علاوه بر این، انواع دیگری از تحقیقات وجود دارد که در شرایط خاص می توان از آن ها استفاده کرد، به عنوان مثال در صورت عدم ارتباط یا شرایط نامطلوب برای انجام نقشه برداران، در این نوع مواقع نیاز به انجام تحقیقات میدانی است که نمی تواند انجام شود. یک مصاحبه اگر نه یک روش کاملاً متفاوت است.

برای جمع بندی بحث، مصاحبه ای مؤثر، مصاحبه ای است که داده های لازم برای شناخت موضوع مورد مطالعه را در اختیار محققان قرار می دهد و اینکه این اطلاعات برای تصمیماتی که محققین اتخاذ می کنند قابل استفاده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 6 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟