تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن

تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن

تحقیق همبستگی چیست؟ ، تحقیق همبستگی به روش تحقیق غیرتجربی اطلاق می شود که به کمک تحلیل آماری به بررسی رابطه بین دو متغیر می پردازد.

پژوهش همبستگی تأثیر متغیرهای خارجی را بر متغیرهای مورد مطالعه مطالعه نمی کند. از نظر تحقیقات بازار، یک مطالعه همبستگی معمولاً برای مطالعه داده‌های کمی و شناسایی الگوها، روندها یا بینش‌هایی بین رفتار مصرف‌کننده و متغیرهای بازار مانند: تبلیغات، تخفیف و همچنین تخفیف روی محصولات.

یک تحقیق همبستگی برای انواع مجموعه داده های کمی مفید است، اما معمولاً در تحقیقات بازار استفاده می شود. محققان بازار استفاده از تحلیل همبستگی با نظرسنجی امتیاز تلاش مشتری و ارتباط آن با فروش را مفید می دانند.

تحقیق همبستگی ، تجربه مشتری (CX) و رابطه آن با وفاداری مشتری، و همچنین نظرسنجی های خالص امتیاز تبلیغ کننده و ارتباط آن با تصویر یا مدیریت برند. این نظرسنجی ها شامل بسیاری از سوالات مرتبط است که آن ها را برای مطالعه در تحقیقات همبستگی ایده آل می کند. در تحقیقات بازار، مطالعات همبستگی به جداسازی متغیرها و مشاهده نحوه تعامل آن ها با یکدیگر کمک می کند.

تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن - کالج نوین
تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن – کالج نوین

تحقیق همبستگی چیست؟

در این نوع پژوهش همبستگی، هدف آن است که مشخص شود که آیا رابطه معنی داری بین دو یا چند متغییر عمدتا کمی (قابل سنجش) در انجام پایان نامه وجود دارد یا خیرواگر این رابطه وجود دارد «جهت» و «شدت» آن چقدر است.

تحقیق همبستگی ، تغییرات حاصل از دست کاری یک متغیر، بر متغیر دیگر مورد برسی قرار می گیرد. در این نوع مطالعه، هدف بررسی و توضیح ماهیت ارتباط بوده و رابطه علیتی بین آن ها مورد توجه نیست.

این مقاله را مطالعه کنید  بيان مسئله

تحقیق همبستگی ،  در بسیاری از موارد مطالعات پژوهش همبستگی، مقدمه وتولید فرضیه را برای انجام مطالعات شبه تجربی و تجربی فراهم می سازد. از آنجا که در این پژوهش مداخله ای حادث نمی شود، لذا کاربرد متغیر مستقل و وابسته در این نوع مطالعه، بی مورد است.

نمونه هایی از تحقیقات همبستگی

تحقیق همبستگی ، برای اندازه گیری قدرت رابطه بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده می شود. یک معیار آماری است. انواع مختلفی از ضرایب همبستگی وجود دارد که محبوب ترین آن ها ضریب همبستگی پیرسون است.

یک ضریب همبستگی از 1- تا 1+ متغیر است. ضریب همبستگی 1+ نشان دهنده همبستگی مثبت کامل است در حالی که ضریب همبستگی 1- نشان دهنده همبستگی منفی کامل بین دو متغیر است. ضریب همبستگی 0 نشان می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه رابطه وجود ندارد.

تحقیق همبستگی ، به عنوان مثال، اجازه دهید یک مطالعه فرضی در مورد فشار خون بالا و رضایت زناشویی را در نظر بگیریم. محققی در صدد است تا رابطه بین بیماری (فشار خون) و رضایت زناشویی را بررسی کند.

اگر محقق بین این دو متغیر همبستگی منفی پیدا کند که نشان می دهد با افزایش رضایت زناشویی، تجارب فشار خون کاهش می یابد. با این حال، این بدان معنا نیست که نارضایتی زناشویی باعث فشار خون می شود، بلکه فقط ارتباط بین آن ها را برجسته می کند.

در یک تحقیق همبستگی، هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه دستکاری یا تغییر نمی کنند. آن ها فقط اندازه گیری می شوند و ارتباط بین آن ها مشاهده یا بررسی می شود.

انواع مختلف خروجی های تحقیق همبستگی چیست؟

1. همبستگی مثبت: همبستگی مثبت نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد. در این نوع رابطه، با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، تعداد خودروهایی که یک فرد در اختیار دارد با درآمد آن ها ارتباط مثبت دارد. درآمد بیشتر، تعداد خودروها بیشتر می شود.

این مقاله را مطالعه کنید  داده های اسمی

2. همبستگی منفی: همبستگی منفی نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه منفی وجود دارد. در این نوع همبستگی، با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر کاهش می یابد. برای مثال، بین سطوح استرس و رضایت از زندگی رابطه منفی وجود دارد. این نشان می دهد که با افزایش سطح استرس، رضایت از زندگی کاهش می یابد.

3. همبستگی صفر: همبستگی صفر نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد. تغییر در یک متغیر منجر به تغییر در متغیر دیگر نمی شود. یک مثال از همبستگی صفر، رابطه بین هوش و قد است. افزایش قد هیچ تغییری در هوش فرد ایجاد نمی کند.

ویژگی های تحقیق همبستگی چیست؟

دو روش برای جمع آوری داده ها در یک مطالعه همبستگی وجود دارد:

مشاهده طبیعت گرایانه: در مشاهده طبیعت گرایانه، شرکت کنندگان در مطالعه در محیط های طبیعی خود مشاهده می شوند. مشاهده طبیعت گرایانه نوعی مطالعه میدانی است. محقق می تواند شرکت کنندگان را در فروشگاه های مواد غذایی، سینماها، زمین های بازی، مدارس و غیره مشاهده کند.

محققانی که از مشاهده طبیعت گرایانه به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده ها استفاده می کنند، افراد را تا حد امکان بدون مزاحمت مشاهده می کنند. این به این دلیل است که آن ها نمی خواهند شرکت کنندگان از مشاهده شدن آگاه باشند زیرا ممکن است بر رفتار آن ها تأثیر بگذارد و ممکن است خود طبیعی آن ها نباشند.

تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن - کالج نوین
تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن – کالج نوین

به عنوان مثال، اگر محقق در حال مشاهده مصرف کنندگان در یک فروشگاه مواد غذایی و نوع اقلامی است که آن ها معمولاً خریداری می کنند، از نظر اخلاقی قابل قبول است زیرا شرکت کنندگان می دانند که در معرض مشاهده در مکان های عمومی قرار می گیرند. داده های جمع آوری شده در مشاهده طبیعی می تواند کیفی یا کمی باشد.

این مقاله را مطالعه کنید  نحوه نگارش فصل مقدمه پایان نامه

داده های آرشیوی: داده های آرشیوی روش دیگری برای جمع آوری داده ها برای تحقیقات همبستگی است. این نوع داده ها قبلاً با انجام مطالعات مشابه جمع آوری شده است.

داده های آرشیوی معمولاً از طریق تحقیقات اولیه جمع آوری می شوند. داده‌های آرشیوی در مقایسه با داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق مشاهده طبیعی، ساده‌تر هستند.

در داده های بایگانی دامنه اثر ناظر وجود ندارد. به عنوان مثال، ارزیابی میانگین رضایت مشتری از محصولات الکترونیکی برای یک برند خاص در آمریکا ساده است.

مزایای تحقیقات همبستگی چیست؟

برنامه ریزی برای انجام یک مطالعه همبستگی، انگیزه و الهام بخشی به پژوهشگران برای پرسیدن سؤالات مرتبط در نظرسنجی برای ارزیابی نگرش مشتریان است.

این به محققان کمک می کند تا متغیرهایی را که قوی ترین روابط را دارند شناسایی کنند و در بلندمدت تصمیمات بهتری بگیرند.
مطالعات همبستگی همچنین می تواند تحقیقات آینده را راهنمایی کند.

مطالعات همبستگی به محققان کمک می کند تا جهت و قدرت رابطه بین متغیرهای مختلف را تعیین کنند.
تفسیر همبستگی آسان‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و در تصمیم‌گیری‌های تجاری روزمره کاربرد بیشتری دارد.

معایب تحقیقات همبستگی چیست؟

مطالعات همبستگی دامنه ای برای دلالت بر علی ندارند. آن ها فقط اطلاعاتی در مورد ارتباط بین دو متغیر به ما می دهند.
احتمال تأثیر سایر متغیرهای خارجی بر متغیرهای اصلی مورد مطالعه را حذف نمی کند. به عنوان مثال، استرس تنها متغیری نیست که با شادی رابطه دارد.

متغیرهای دیگری مانند هوش هیجانی، بهزیستی ذهنی و همچنین کیفیت روابط اجتماعی نیز بر شادی تأثیر می گذارند.
زمانی که محققان بخواهند اثرات مجزای یک متغیر را روی متغیر دیگر ببینند، مفید نیست.

تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن - کالج نوین
تحقیق همبستگی چیست ، 3 نوع آن – کالج نوین

کاربردهای تحقیق همبستگی

پژوهش همبستگی زمانی استفاده می‌شود که رابطه متغیرها در شرایط طبیعی برررسی شود. در غیر اینصورت یعنی اگر پژوهشگر بخواهد رابطه متغیرها را با دستکاری بررسی کند، استفاده از تحقیق آزمایشی (تجربی) بهتر است.

دلیل دوم برای ترجیح انجام مطالعه همبستگی به جای مطالعه تجربی، غیر ممکن با غیر اخلاقی بودن دستکاری متغیرهای مورد مطالعه است؛ مثلا فرض کنید پژوهشگری به تأثیر مهد کودک با شیرخوارگاه در دلبستگی بین مادر و کودک علاقه مند است.

دلبستگی به عنوان رابطه ای عاطفی شناختی ویژه، که بین نوزادان و والدین طی هفت ماه اول ایجاد می شود، مقوله مهم و حساسی است که نمی توان به طور تجربی آن را دستکاری کرد.

یکی دیگر از شرایطی که باعث انتخاب طرح همبستگی به جای طرح تجربی می شود، زمانی است که پژوهشگر می خواهد ببیند که متغیرها به طور طبیعی چگونه در عالم واقع، با هم ارتباط دارند.

چنین اطلاعاتی می تواند برای انجام پیش بینی های مفید استفاده شود، حتی اگر دلایل وجود روابط کشف شده خیلی روشن نباشد؛ مثلا معدل دوره دبیرستان، معدل دیپلم، رتبه کلاسی و نمرات فرد در بخش کلامی آزمون وکسلر با یکدیگر و با عملکرد آموزشی دوره دانشگاه به خوبی همبستگی نشان می دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 7 =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟