تحقیق علمی چیست

تحقیق علمی چیست

تحقیق علمی چیست ؟ ، تحقیقات علمی چیزهای زیادی را در مورد ناشناخته ها نشان می دهد. هدف آن کشف و توضیح چگونگی و چرایی رویدادهای خاص است.

این به ما امکان می دهد هر پدیده را آزمایش، تعیین و حتی بازآفرینی کنیم. این فرآیند سیستماتیک به ما امکان می دهد تا مطالعات موردی ایجاد کنیم و عملکرد آن ها را بیشتر درک کنیم.

این ستون برای رشته های مختلف تحصیلی مانند روانشناسی و شیمی است. به توضیح و اثبات نظریه ها کمک می کند.

همچنین به یافتن راه هایی برای رسیدگی به مشکلات و یافتن راه حل های مورد نیاز کمک می کند. امروزه به این می پردازیم که تحقیق علمی چیست و چگونه می توان آن را انجام داد. برای کشف جزئیات بیشتر در مورد تغییرات مورد استفاده در تحقیقات علمی، ادامه مطلب را بخوانید.

تحقیق علمی چیست - کالج نوین
تحقیق علمی چیست – کالج نوین

تحقیق علمی چیست؟

تحقیق علمى عبارت است از تلاش کاوشگرانه‌اى که با آداب خاصى به‌طور نظام‌یافته با هدف کشف مجهورى به منظور گسترش قلمرو معرفتى نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد.

انجام مقاله و پروژه این تلاش تحقیقاتى مى‌تواند در کلّیه حوزه‌هاى معرفتى بشر اعم از حوزهٔ علوم مادى (فیزیکی) و انسانى و علوم الهى و ماوراءالطبیعى انجام پذیرد و چنانکه عده‌اى مى‌پندارند، تحقیق علمى صرفاً در حوزهٔ مادیات و علوم طبیعى مفهوم ندارد.
در واقع، باید گفت که دانلود مقالات دانشجویان طرز تفکر احتمالاً از مشرب تجربه‌گرایى مایه مى‌گیرد و فاقد ارزش و اعتبار است، چرا که نمى‌توان تحقیقاتى را که با رعایت موازین علمى در حوزه‌هاى علوم انسانى و اجتماعى انجام شده و شناخت حاصل از آن مابه‌ازاى خارجى دارد، فاقد ارزش علمى دانست و به صرف تعلق آن به حوزهٔ انسانى و اجتماعی، از اطلاق علمى بر آن خوددارى کرد.

تحقیق علمی چگونه انجام می شود؟

1. طبقه بندی تحقیقات علمی

تحقیقات علمی در طبقه بندی های مختلف وجود دارد. هر یک با مطالعات مختلف و نقاط تمرکز مناسب است. برخی از آن ها بر اساس روش های جمع آوری داده ها یا رسانه خود گروه بندی می شوند.

در اینجا چند نمونه آورده شده است.

تحقیقات بالینی

یکی از این طبقه بندی ها تحقیقات بالینی است. این یکی بر حوزه پزشکی تمرکز دارد. این به بهبود دانش در مورد بیماری ها و درمان های احتمالی آن ها کمک می کند.

در زیر آن ها نقاط تمرکز مختلفی مانند پیشگیری یا درمان وجود دارد. برخی از این موارد نیز بر روی تشخیص تمرکز دارند. این برای شناسایی راحت تر اختلالات یا مسائل است.

دیگری در غربالگری خواهد بود. برای این کار، کمک به تشخیص برخی اختلالات سلامتی است.

تحقیق علمی چیست - کالج نوین
تحقیق علمی چیست – کالج نوین
تحقیقات مشاهده ای

مثال دیگر تحقیق مشاهده ای است. از نام آن متوجه می شوید که روش های استفاده شده درجه ای از کنترل روی متغیرها ندارند. در عوض، از نتایج تصادفی استفاده می کند.

این روشی است که محقق را در انتظار نتیجه و مشاهده می گذارد. بعد از آن داده ها را می گیرند و با اطلاعات کار می کنند.

تحقیق مداخله ای

مثال دیگر تحقیق مداخله ای است. در اینجا، آن ها از آزمایش استفاده می کنند.

حضور گروه کنترل به عنوان بخشی از متغیرها کمک می کند. به این ترتیب می توانید با تغییر پارامترهای خاصی نتایج را تعیین کنید.

2. روش علمی- تحقیق علمی چیست؟

تحقیقات علمی هنگام به دست آوردن داده ها از مجموعه ای سیستماتیک از روش های مطالعه استفاده می کند. اینجاست که روش علمی به بهره برداری کامل می رسد.

این روش کسب دانش، کلید توسعه علم است. در این مورد، روش استفاده از مشاهده دقیق را به کار می گیرد. همراه با آن، شک و تردید اعمال شده در مورد مشاهدات مذکور وجود دارد.

در حالی که در رشته ها و زمینه های تحصیلی مختلف استفاده می شود، مراحلی که شامل می شود ثابت می ماند. این مراحل روش علمی را به عنوان مبنایی برای تحقیق تعریف می کنند. مراحل به شرح زیر است.

. سوال
. پیشینه تحقیق
. فرضیه
. آزمایش/آزمایش کردن
. نتیجه

هر یک از طبقه بندی های تحقیق از تغییرات این مراحل استفاده می کند. تغییرات گفته شده برای کمک به دستیابی به نتایج مورد نیاز است.

این ها مراحل مطالعه ای را که محقق دنبال می کند را مشخص می کند. در انجام این کار، این ها به عنوان راهنمای چگونگی مطالعه یک پدیده خاص و یافتن پاسخ های مورد نیاز عمل می کنند. هر یک از این مراحل رویکرد خاصی دارد که با اعمال آن در سایر رشته های تحصیلی تغییر می کند. بیایید نگاهی به هر یک بیاندازیم.

تحقیق علمی چیست - کالج نوین
تحقیق علمی چیست – کالج نوین
سوال

این نقطه شروع کل روش علمی است. در اینجا، شما شروع به فرمول بندی یک سوال در مورد چیزی می کنید که شاهد یا مشاهده کرده اید. سوالاتی که مطرح می شوند شامل چگونه، چه چیزی، چه زمانی، چه کسی، کدام، کجا و چرا است؟

فرمول بندی این سوالات می تواند به شما کمک کند تا جزئیات مورد نیاز برای تحقیق را یادداشت کنید. این به شما میدان می دهد که چه چیزی را مطالعه کنید.

پیشینه تحقیق

این مرحله جایی است که اطلاعات بیشتری در مورد سوال به دست می آورید. این به ذکر یک پاسخ اولیه برای سؤال کمک می کند.

تحقیقات پس زمینه همچنین به شما امکان می دهد موارد دیگر مشاهده را بررسی کنید. این به مرحله بعدی مطالعه کمک می کند.

ساخت فرضیه

در این مرحله، از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، یک نظریه کاری ایجاد می‌کنید. این جنبه نظری روش علمی است. در این صورت شما نتیجه احتمالی را پیش بینی می کنید.

همچنین این مرحله ای است که می توانید پیش بینی کنید. این پیش‌بینی‌ها ممکن است زمانی وارد عمل شوند که این فرضیه در طول آزمایش درست باشد.

در حین کار بر روی فرضیه، اینجاست که متغیرهای موجود در کار را یادداشت می‌کنید. این می تواند به شما در تعیین و اثبات فرضیه کمک کند. همچنین در یافتن شرایط تحقق یافتن کمک می کند.

آزمایش و آزمایش کردن

این زمانی است که تئوری های تدوین شده به آزمون می رسند. نوع آزمایش به تعیین نتایج کمک می کند تا ببینیم آیا این فرضیه را اثبات می کند یا آن را رد می کند.

در طول این مرحله، باید همه متغیرها را در نظر بگیرید. بهتر است این کار در یک محیط کنترل شده، مانند گروه کنترل انجام شود.

تست‌های منصفانه و تکرارهای متعدد به شما امکان می‌دهند اعتبار آزمایش را بررسی کنید. به این ترتیب، می توانید ببینید که آیا نتایج ثابت می ماند و آیا روندی وجود دارد یا خیر.

همچنین می توانید از این برای تعیین متغیرها و شرایط مورد نیاز برای تحقق یک اثر خاص استفاده کنید.

نتیجه

تحقیق علمی هنگامی که داده ها را ثبت کردید و نتایج را جدول بندی کردید، می توانید نتیجه گیری را شروع کنید. در اینجا، می توانید ببینید که آیا این فرضیه درست بوده است یا اینکه آیا نتیجه متفاوتی در این فرآیند به دست آمده است.

تحقیق علمی از اینجا، می توانید یک نقطه حلقه احتمالی برای کل متدولوژی را ببینید. می توانید با یک سوال دیگر ادامه دهید و یک چرخه جدید برای آزمایش مجموعه جدیدی از فرضیه ها شروع کنید.

تحقیق علمی پس از انجام این کار، می توانید این لحظه را نیز صرف جدول بندی و ارائه نتایج به دیگران کنید.

3. دلیل استفاده

تحقیق علمی هدف روش علمی توصیف، توضیح و پیش بینی است. این در هر رشته تحصیلی صدق می کند.

تحقیق علمی در روانشناسی، این به تعیین چگونگی تأثیرگذاری بر فرآیندها و رفتارهای ذهنی کمک می کند. تحقیقات پیشگیری شکل دیگری از تحقیقات پزشکی است که در آن بر پیشگیری از اختلالات تمرکز می کنند.

تحقیق علمی برای کمک به چنین تلاش هایی، به یک پلتفرم برای کار نیاز دارید. Rosalind.bio یک پلت فرم تحقیقاتی مفید است که به عنوان یک مرکز داده نیز به خوبی کار می کند.

تحقیقات علمی برای تحولات آینده

تحقیق علمی با کمک تحقیقات علمی شاهد اکتشافات و پیشرفت هایی هستیم. این ها در بهبود شرایط زندگی ما مفید هستند. همچنین ما را با کاربردهای احتمالی دانش روشن می کند.

این مقاله را مطالعه کنید  یک مقاله نقد و بررسی ادبیات بنویسیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟