اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل

اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل

اصول نگارش مقدمه مقاله ، مقاله با مقدمه آغاز مي‌شود. نخستين عملكرد مقدمه، كمك به خوانندگان براي درك علت انجام پژوهش است.

برخلاف تصور برخی از افراد که گمان می‌کنند مقدمه مقاله بخش بی ارزشی از مقاله است، باید بدانید که این قسمت نشان دهنده ارزش کار شماست.

مقدمه مقاله چیست؟- اصول نگارش مقدمه مقاله

اصول نگارش مقدمه مقاله ، مقدمه بعنوان قلب مقاله در نظر گرفته می شود چرا که معرفی کننده اهداف اصلی و ادبیات پژوهش شما می باشد.

این بخش از مقاله که بلافاصله بعد از چکیده نوشته می شود، ابتدا با یک توضیح کوتاه از ادبیات پژوهشی موضوع مقاله آغاز می شود و سپس سوال اصلی پژوهش و علت انتخاب این موضوع مطرح می شود و سپس یک پیشینه ای از موضوع مقاله بیان می شود.

اینکه قبل از شما چه تعداد مطالعه مرتبط با موضوع شما انجام گرفته است. اما بدون هیچ گونه استدلال و ارائه نتایج آن ها. و در نهایت فرضیه پزوهش مطرح می شود.

این مقاله را مطالعه کنید  متغیر چیست

بایستی در این بخش دلیل روشنی برای طرح سوال خود بیاورید. و اینکه با پاسخ دادن به این سوال و یا حل آن مشکل می خواهید به چه چیزی برسید.

اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل - کالج نوین
اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل – کالج نوین

اصول نگارش مقدمه مقاله که باید رعایت کنیم- اصول نگارش مقدمه مقاله

۱- مقدمه از كليات شروع و به سمت جزئيات حركت كند.

۲- در ابتداي مقدمه سعي شود زمينه مسأله و سپس خود مسأله بيان شود.

۳- زمينه مسأله بايد شواهدي دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح كند.

۴- زمينه مسأله بايد علل احتمالي بروز مسأله، محدوده مسأله و ويژگي‌هاي آن را مشخص سازد.

۵- بيان مسأله در واقع همان هدف كلي تحقيق است يا مي‌تواند به صورت يك سوال كلي نيز مطرح شود.

۶- در بيان مسأله بايد تمام متغيرهاي مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعديلكننده و واسطه اي (در صورت وجود )گنجانده شود.

۷- زمينه مسأله در حد يك پاراگراف و بيان مسأله در حد يك تا دو جمله باشد.

۸- اگر پژوهش مبتني بر نظريه يا نظريه‌هاي خاصي است در حد يك پاراگراف مباني نظري پژوهش ذكر شود.

۹- پيشينه تجربي پژوهش كوتاه باشد و صرفاً نتايج مطالعات كاملاً مرتبط و اصلي به گونه انتقادي بازنگري شود . ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از بررسي ادبيات پژوهش نقل آن نيست، بلكه يك بازنگري انتقادي است كه ازخلال اين بازنگري مسأله پژوهشي تصريح مي‌شود.

۱۰- پيشينه تجربي به گونه‌اي بيان شود كه مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش‌هاي انجام شده و وسيع‌تر قرار دهد. به‌عبارت فني‌تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شكاف در يافته‌هاي قبلي توجيه كنيد.

۱۱- مباني نظري و پيشينه تجربي به گونه‌اي بيان شود كه منطقي براي گزاره‌هاي پژوهش فراهم آورد.

۱۲- اهميت مطالعه ذكر شود. اهميت مطالعه مي‌تواند به طور آشكار بيان شود و يا در بيان مسأله يا هدف پژوهش مستتر باشد.

۱۳- به طور كلي، در مقدمه سعي شود مسأله و گستره آن به گونه بارز مطرح شود و بر مبناي ادبيات پژوهشي گزاره‌هايي براي حل اين مسأله پيشنهاد شود.

۱۴- سعي شود مقدار حجم مقدمه خلاصه مبسوط % ۲۰ از كل مطالب نگارش شده باشد.

اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل - کالج نوین
اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل – کالج نوین

بخش‌های اصلی تشکیل دهنده مقدمه مقاله

۱- پیش‌زمینه

اصول نگارش مقدمه مقاله ، همانند یک فیلم خوب، اولین وظیفه‌ی مقدمه انتخاب صحنه است. انتخاب صحنه مخاطب را در جریان بافتار کلی مقاله قرار می‌دهد. مخاطب متوجه رابطه‌ی مقاله با پژوهش‌های قبلی می‌شود.

این بخش، که اولین پاراگراف‌های مقدمه مقاله را تشکیل می‌دهد، می‌تواند تاریخچه‌ی مختصری را از پیش‌زمینه‌ی موضوع روایت کند.

سپس درباره‌ی‌ پژوهش‌هایی که از ابتدا تا زمان حال انجام شده‌اند بینشی کلی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

در بسیاری از زمینه‌ها، ممکن است این کار حجم زیادی از مقاله را اشغال کند، بنابراین، مراقب باشید که تنها به نکات مرتبط با مقاله بپردازید.

۲- اهمیت

اصول نگارش مقدمه مقاله ، پیش‌زمینه به منطق پژوهش ختم می‌شود و نشان می‌دهد که آیا پژوهش‌تان مبتنی بر پژوهش‌های پیشین است؛ آیا به موضوعی که همه از آن غفلت کرده‌اند می‌پردازد؛ یا پژوهش‌های قبلی را که نتایج مبهمی داشته‌اند بهبود می‌دهد.

این بخش سپس به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌خواهید این خلأ را پر کنید. برای این امر باید اهداف پژوهش و روش اجرای آن را تشریح کنید.

باید پیش‌بینی کنید که پژوهش‌تان چه تاثیری بر موضوع مورد بحث خواهد داشت و  رد یا قبول فرضیه‌ی صفر چه پیامدهایی دارد.

۳- محدودیت‌ها

اصول نگارش مقدمه مقاله فضایی است که از همان ابتدا باید ضعف‌های آزمون را بیان کند. برای مثال، یک آزمون ایده‌آل باید نمونه‌های تصادفی کاملی داشته باشد، اما به دلایلی منطقی، گاهی اوقات این امر میسر نیست.

اگر به خواننده‌ها درباره‌ی این موضوع اطلاع دهید، تا از نقایص پژوهش آگاه باشند، آن‌ها می‌توانند به راحتی در مورد روایی پژوهش قضاوت کنند.

اصول نگارش مقدمه مقاله ، بیان کردن ضعف‌های پژوهش در مقدمه بهتر از شرح دادن آن‌ها در بخش بحث (discussion) است.

۴- مفروضات

باید فرض‌هایی را که در طول مقاله مطرح کرده‌اید در بخش مقدمه شرح دهید. باید اصول اولیه‌ی اجرای پژوهش را پیش از شروع آزمون تشریح کنید: مبنای تمام پژوهش‌ها مفروضات مقاله است.

برای مثال، اگر یک پژوهش آموزشی انجام داده‌اید، باید فرض را بر این بگیرید که دانش‌آموزان یک مدرسه‌ی مشابه همگی دارای پیش‌زمینه‌ی اقتصادی‌ اجتماعی مشابهی هستند، و با تصادفی‌سازی تمام متغیرها را هموار سازید.

از طریق آگاهی دادن به مخاطب در مورد این مفروضات، فرصت تفسیر و ارزیابی نتایج را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهید.

هر ضعفی در مقاله ممکن است مسئله‌ی پژوهشی جدیدی را ایجاد کند؛ بنابراین، باید از همان ابتدا مفروضات مقاله را به شکل روشن بیان کنید.

اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل - کالج نوین
اصول نگارش مقدمه مقاله ، 14 اصل – کالج نوین

محتوای مقدمه مقاله

برای یادگیری نحوه نوشتن مقدمه مقاله، باید نخست در مورد اجزا این بخش بدانیم. به طور کلی مقدمه مقالات شامل سه بخش زیر است:

1. اطلاعات اولیه

هدف اصلی بخش مقدمه در همه مقالات، انتقال اطلاعات اولیه به خوانندگان است.

به همین دلیل معمولاً در پاراگراف‌های اول مقدمه، تعریفی مختصر از کلمات کلیدی مقاله ارائه شده و سپس به اختصار در مورد اهمیت موضوع توضیح داده می‌شود.

در واقع در این بخش ذهن خواننده، با ارائه تعاریف اولیه و بیان اهمیت موضوع، برای خواندن بقیه مقاله آماده می‌شود.

2. پیشینه تحقیق

در مقدمه باید تاریخچه و پیشینه تحقیق ارائه شود. برای این کار جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع آنچه که دارید می‌نویسید، را از سایت های معتبر علمی دنلود کرده و مطالعه کنید.

سپس مطالب این مقالات را (با ذکر منبع در محتوا و بخش رفرنس) به زبان خود بنویسید. شما لازم نیست که همه جزئیاتی را که خوانندگان شما می‌دانند، بیان کنید.

همچنین باید نقاط ضعف، مشکلات و خلاهای مقالات قبلی را بنویسید و راه‌حلی را برای این مشکلات ارائه دهید. به طور کلی در این بخش باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.

اهمیت مقاله چیست و چه ضرورتی به انجام چنین پژوهشی است؟ چه خلایی در پژوهش‌های قبلی وجود داشت که تا به حال بررسی نشده و شما تصمیم گرفتید تا مقاله‌ بنویسید؟ و راه‌حل شما برای پر کردن چنین خلایی چیست؟

3. توضیح در مورد محتوای مقاله

در آخرین پاراگراف‌های این بخش باید توضیح داده شود که فرضیات پژوهش چیست و چه عناوینی در بخش‌های بعدی مقاله مطرح خواهد شد.

بخش های مقدمه مقاله

1. معرفی مسأله تحت بررسی یا سؤال تحقیق

سطرهای اول مقدمه، اولین بخش از بدنه اصلی مقاله هستند که توسط مخاطبان مطالعه می شود.

در نتیجه اولین بخش بعد از چکیده هست که خواننده آن را می خواند؛ در نتیجه نحوه نگارش آن بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا می تواند نقش مؤثری روی جذب یا دفع مخاطب ایفا کند.

برای جلب توجه مخاطب 8 روش زیر پیشنهاد می شود:

. روش اول سؤال: می توانید شروع مقدمه خود را با طرح یک یا دو سؤال آغاز کنید و با این کار ذهن خواننده را درگیر کنید. در واقع با طرح این سؤالات باید باعث شوید که مخاطب به سؤالات شما فکر کند و برای یافتن پاسخ به سراغ مطالعه بقیه مقاله شما برود.

. روش دوم نقل قول ها: نقلی قولی مرتبط با موضوعتان به کار ببرید که برای موضوع شما مهم است.

. روش سوم آمار: برای آنکه نظر خواننده را به خود جلب کنید، یک آمار جهانی از موضوع خود ارائه دهید که به برجسته کردن موضوع شما کمک میکند.

. روش چهارم  حقیقت کمتر شناخته شده: خواننده را با بیان حقیقتی که کمتر کسی از آن آگاه است، درباره موضوعتان شگفت زده کنید. در این صورت شاید خواننده یا مخاطب بخواهد بیشتر در مورد موضوعتان بداند.

. روش پنجم ( تکه تکه گویی): دنبال های از آن کلمات کلیدی یا آن تصاویری که از مخاطب انتظار دارید تا تمرکزش را به سمت آن ها معطوف کند را به کار ببرید.

. روش ششم  فراهم کردن شرایطی برای برای آغاز موضوع: ذهن خواننده را با توصیف موقعیت و شرایط برای آغاز موضوع خود آماده کنید.

. روش هفتم تشبیه: بین موضوع خودتان و موضوعی با کیفیت و صفات مشابه، مقایسه ای انجام دهید.

. روش هشتم تعریف: یک تعریفی با زبان خودتان ارائه دهید آن را به موضوع مدنظرتان متصل کنید.

بند بالا از سه قسمت تشکیل شده که:

  1.  قسمت اول برای جلب توجه مخاطب
  2.  قسمت دوم در مورد سؤال تحقیق
  3.  قسمت سوم تصویری کلی از بقیه مقاله (بیان مسأله به صورت کلی و عمومی)

2. پیشینه تحقیق یا مرور ادبیات

اصول نگارش مقدمه مقاله ،  منظور از کلمه “ادبیات” در عبارت مرور ادبیات، منابع اطلاعاتی است که در مطالعات اولیه خود قبل از شروع کار پژوهشی انجام داده و مطالبی را جمع آوری کرده بودید.

بنابراین مرور ادبیات یعنی خلاصه سازی منابع اطلاعاتی موجود که با موضوع مورد مطالعه ما در ارتباط هستند. بیشترین حجم این بخش از مقاله را بیان پیشینه تحقیق شامل می شود.

در واقع مرور ادبیات زمینه نظری و تجربی را برای تحقیق فراهم میکند تا با استفاده از نتایج کارهای محققان دیگر کار پژوهش خود را پیش ببرد.

مقدمه مقاله اطلاعات کافی در خصوص فرضیه های مقاله و اهمیت موضوع پژوهشی شما را در اختیار خواننده قرار می دهد.

ضمن آن که تمامی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع شما را به اطلاع خواننده می رساند. سعی کنید در قسمت مرور ادبیات مقالاتی را نقد و بررسی کنید که مستقیماً با موضوع مقاله شما در ارتباط هستند. از جداول برای توضیح بیشتر و بهتر و جمع بندی مطالب خود استفاده کنید،

نکات مفید برای نگارش قسمت مرور ادبیات 

. بیان نقد و بررسی مطالعات پیشین به زبان خودتان

. دقت در ذکر منابع برای جلوگیری از اتهام به سرقت ادبی

. تسلط بر موضوع در نقد و بررسی ها

. عدم نیاز به توضیحات اضافی و پیش از حد ( چرا که خوانندگان مقالات شما، همه رشته خودتان هستند)

. استفاده از جدیدترین مقالات  در نگارش بخش مقدمه

. کمک گرفتن از مقالات مروری معتبر

. سازماندهی درست مطالعات پیشین در مقدمه تا مخاطب گیج نشود ( از مشابه ترین مطالعه به سمت مطالعاتی که تشابه کمتری دارند)

. ایجاد بک تصئیر کلی از موضوع تحت مطالعه برای خواننده

. در قسمت مرور ادبیات و کلیه قسمت های دیگر مقاله، باید به گونه ای به مقالات و پژوهش های قبلی خود اشاره کنید که داوران متوجه هویت شما نشوند.

3. ارائه کار تحقیقی خود

این قسمت معمولاً در یک بند و در قالب چند جمله نوشته می شود. در این قسمت است که به مخاطب می گویید که دقیقاً با نگارش مقاله به دنبال چه بودید.

به عبارت ساده تر، با شناسایی شکاف ها بگویید اکنون شما در پرکردن این شکاف چه سهمی داشته اید و در این مقاله چه کاری را انجام داده اید که قبلاً انجام نشده است.

نکات مهم و اساسی در نگارش مقدمه 

برای نوشتن یک مقدمه‌ی قوی، جلب توجه مخاطب و تشویق آن‌ها به مطالعه‌ی کل مقاله، باید به چند نکته توجه کنید. در اینجا این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

۱- مقدمه کوتاه باشد

اصول نگارش مقدمه مقاله ، یک مقدمه‌ی طولانی مخاطب را از خواندن مقاله منصرف می‌کند و اثرگذاری آن را کاهش می‌دهد. رئوس مطالب را از قبل مشخص کنید، و صرفاً به همان‌ها بپردازید. ساختار مقاله باید متناسب با رئوس مطالب باشد.

۲- مسئله را تعریف کنید

اصول نگارش مقدمه مقاله به طور منطقی باید به سوال پژوهش، تبیین تز یا تشریح فرضیات ختم شود. خواننده، در پایان مقدمه، باید دقیقاً بداند با نوشتن این مقاله قرار است به چه چیزی دست یابید.

به علاوه، در بخش نتیجه‌گیری و بحث، قرار است مجدداً به مقدمه ارجاع دهید و اگر مسئله‌ی پژوهش را به روشنی بیان کرده باشید ارجاع به مقدمه ساده‌تر است.

۳- سازماندهی

هنگام نگارش مقاله، ممکن است احساس کنید جریان مقاله، نسبت به آنچه در نظر داشته‌اید، مسیر متفاوتی را پیش گرفته است.

در این حالت، با جریان مقاله همراه شوید، اما باید مطئمن شوید که مقدمه‌ی این مقاله متناسب با جریان مقاله نوشته شده باشد. برخی افراد، ابتدا رئوس مطالب را تعیین می‌کنند، و در پایان فرایند، مقدمه را می‌نویسند. اگر با این روش راحت‌ترید، همین روند را پیش بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =

شروع گفتگو
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟